Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

W Muzeum Lniarstwa zaprojektowano lnianą kolekcję odzieży

Płaszcze, sukienki, spódnice, a także spodnie i bluzki… motywy kwiatowe, geometryczne czy gładkie bez wzorów… stójki, plisy, dekolty, liczne wiązania czy guziki… - tak w kilku słowach można określić kolekcję odzieży, która zostanie zaprezentowana w sobotę 26 października w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie podczas finału projektu „Lniane kreacje”. W rolę projektantów wcielili się mieszkańcy Żyrardowa i okolic, którzy przez kilka ostatnich miesięcy uczestniczyli w cyklicznych warsztatach organizowanych przez żyrardowską placówkę. Najważniejszy jest natomiast fakt, że wszystkie wyroby zostały zaprojektowane i uszyte z tkaniny lnianej, która jest jednym z symboli Miasta Żyrardowa jako dawnego ośrodka przemysłu lniarskiego.

„Lniane kreacje” to projekt realizowany przez Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie od czerwca br., w ramach którego odbyły się bezpłatne warsztaty z cyklu „Projektanci lnianej konfekcji odzieżowej”. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość samodzielnie zaprojektować i uszyć odzież, a także nabyć umiejętności z obsługi maszyn krawieckich czy wykańczania tkanin. Zainteresowanie warsztatami było tak duże, że w ciągu kilku dni od ogłoszenia zapisów limit wolnych miejsc na zajęcia został wyczerpany. Oprócz wcześniej wspomnianych warsztatów Muzeum zorganizowało również 10 spotkań z cyklu „Projektanci lnianych dodatków codziennego użytku”, podczas których uczestnicy samodzielnie przygotowywali m.in. torby lniane, biżuterie czy plecaki.

Zwieńczeniem projektu jest długo wyczekiwany pokaz mody, który odbędzie się w sobotę 26 października 2019 r. o g. 18:00 w Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, ul. Dittricha 18. Będzie to spektakularne wydarzenie, ponieważ za wybieg posłuży taśma produkcyjna jednej z maszyn, wchodzącej w skład ekspozycji prezentującej wielkogabarytowe urządzenia służące w procesie technologicznym produkcji wyrobów lnianych, tj. na taśmie drukarki sitodrukowej, na której drukowano niegdyś wzory na tkaninie. Natomiast w rolę modelek wcielą się uczestniczki warsztatów, które zaprezentują stworzoną przez nie same kolekcję odzieży lnianej.

Muzeum Lniarstwa dąży do stworzenia na poprzemysłowych halach przestrzeni projektowo-warsztatowej, inspirującej mieszkańców do twórczego i kreatywnego tworzenia. Jako teren dawnej fabryki, oddziału drukarni żyrardowskiej fabryki lnu, jest to idealne miejsce do szerzenia i upamiętniania tak ważnej dla mieszkańców Żyrardowa tradycji. Mimo, że od wielu lat fabryka nie funkcjonuje, pamięć o lokalnym dziedzictwie kulturowym powraca za sprawą podejmowanych przez Muzeum inicjatyw o podłożu historycznym.

„Lniane Kreacje” to dla mnie coś więcej niż warsztaty rękodzielnicze… to połączenie trzech bardzo ważnych elementów: twórczego spotkania mieszkańców Żyrardowa i okolic, „wskrzeszenie” starej drukarki sitodrukowej, która poza wartością historyczną pełni obecnie funkcję wybiegu dla modelek. To także metafizyczna łączność Xymeny Zaniewskiej, która na potrzeby Miasta Żyrardowa zaprojektowała niegdyś kolekcję odzieży z tkanin wyprodukowanych właśnie w tutejszej fabryce. Kolekcja ta została jako pierwsza zaprezentowana na drukarce sitodrukowej.” - mówi Jacek Czubak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. organizacji Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.

Działania te stają się również elementem rewitalizacji miejsca, świadczącym o potędze fabryki i bogatej tradycji wzornictwa, która wyróżniała niegdyś żyrardowską fabrykę na arenie międzynarodowej. Pod koniec XIX wieku fabryka była najpotężniejszym przedsiębiorstwem lnianym w Europie, produkującym najwyższej jakości wyroby znane na całym świecie (2/3 asortymentu trafiało do Rosji, Persji, Chin i Japonii, a fabryka posiadała własne składy m.in. w Warszawie, Łodzi, sklepy w Moskwie, Petersburgu czy Wilnie). Sukces zakładów był wynikiem w bardzo dużej mierze wysokiej jakości produkowanych wyrobów, o których świadczyły liczne wyróżnienia i medale zdobywane podczas wystaw i targów międzynarodowych m.in. w Londynie, Moskwie, Wiedniu, Paryżu czy Filadelfii. To, co nie było oznaczane marką Żyrardów, na rynku lniarskim po prostu przestawało się liczyć, a sama nazwa Żyrardów była gwarancją najwyższej jakości produktu, wzornictwa i estetyki.

Projekt pt. „Lniane kreacje – warsztaty z projektowania i szycia wyrobów lnianych nawiązujące do XIX-wiecznej tradycji poprzemysłowego Żyrardowa” został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra.

Pomoc dla Rodzinnego Domu Dziecka

W dniu 13 października spłonał budynek Rodzinnego Domu Dziecka w Badowie w wyniku którego dach nad głową straciło dwanaścioro dzieci. Na pomoc poszkodowanym pośpieszyli ludzie dobrej woli. Wśród darczyńców oprócz osób prywatnych i podmiotów gospodarczych, są także jednostki podległe Powiatowi Żyrardowskiemu. Wsparcia takiego udzielili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. W koordynację pomocy zaangażowane były: st. asp. Agnieszka Ciereszko oraz asp. Agnieszka Bandura. Nieszczęściu jakie dotknęło Rodzinny Dom Dziecka był dla policjantek impulsem do zorganizowania pomocy. Starszy aspirant Agnieszka Ciereszko zajęła się organizacją zbiórki odzieży i rzeczy, które policjanci i pracownicy Policji mogli przekazać z własnych domów. Aspirant Agnieszka Bandura koordynowała zakup najpotrzebniejszych rzeczy do wyposażenia domu. Zebrane rzeczy policjanci przekazali  w dniu 23 października do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Nagrody Ministra i Kuratora

W dniu 24 października w Mazowieckim Kuratorium Oświaty w Warszawie, podczas Kuratoryjnego Dnia Nauczyciela, nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymali pedagodzy ze szkół Powiatu Żyrardowskiego. Nagrodzone osoby to: Bogumiła Szymańska i Joanna Pawelec Stańczak z Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żyrardowie oraz Marlena Jasiak-Frydrych z Zespołu Szkół  Nr 3 w Wiskitkach.  W uroczystosci uczestniczyła Starosta Beata Sznajder.

Konferencja w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego

W dniu 23.10.2019 r. w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego odbyła konferencja zorganizowana przez Prezesa Jacka Sawickiego. Miała ona na celu promocję nowych możliwości leczenia chorób nowotworowych w powiecie żyrardowskim w ramach współpracy z Kliniką MAGODENT z Grupy LUXMED. Uczestniczyli w niej między innymi, Wicestarosta Krzysztof Dziwisz, Członek Zarzadu Stanisław Nalej oraz przedstawiciele Kliniki.

 

Relacja filmowa z konferencji

Konkurs wiedzy o AK i Żołnierzach Wyklętych

W Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, w dniu 25 października rozstrzygnięty został Historyczny Konkurs Powiatowy „Gdzie są kwiaty z tamtych lat. Konkurs wiedzy o Armii Krajowej, Szarych Szeregach i Żołnierzach Wyklętych”. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wyłonieni w etapie szkolnym. Po części testowo – opisowej pięcioro uczestników przystąpiło do etapu ustnego. Konkurs wygrali zdobywając ex aequo pierwsze miejsce - Patryk Mendygrał z LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie i Konrad Jagiełło z ZS nr 3 w Wiskitkach im. Marii Curie-Skłodowskiej, drugie miejsce zajął Michał Laskowski z LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie,  Patrycja Chudolińska z ZS nr. 3 w Wiskitkach, drugie miejsce zajął Norbert Michalski z LO w Mszczonowie im. Szarych Szeregów. Wyróżnienia otrzymali - Oliwia Lonca z ZS nr 2 w Żyrardowie i Mateusz Jakubiak z LO im. Szarych Szeregów w Mszczonowie. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania i dyplomy. Konkursowi patronowali Poseł Maciej Małecki i Starosta Żyrardowski Beata Sznajder.

XI Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

W dniu 29 października 2019 roku, Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie odbyła się XI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję prowadził Przewodniczący Klaudiusz Stusiński. Na początku uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłego radnego Franciszka Jankowskiego. Przewodniczący odczytał także postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku o wstąpienie na miejsce zmarłego radnego, kolejnego z listy Prawa i Sprawiedliwości – Dariusza Mitrowskiego. By procedurom stało się zadość Przewodniczący przyjął od wstępującego kandydata na radnego ślubowanie. Po odczytaniu roty ślubowania, w pełnym, dziewiętnastoosobowym składzie, radni rozpoczęli procedowanie nad przedłożonymi projektami uchwał.  

Część uchwałodawczą poprzedziła jednak informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie w okresie 01.01.2019 – 30.09.2019 przedstawił Dyrektor Urzędu Jan Maciejski. Według nieoficjalnych danych, na koniec miesiąca września 2019 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie żyrardowskim wynosiła 9,8%, co przy średniej w województwie mazowieckim 4,5%, w powiecie sochaczewskim 5,5% i 2,7% w sąsiednim powiecie grodziskim, jest dość wysoka. Pełna informację publikujemy w pliku poniżej.

Później, w porządku obrad, znalazły się między innymi punkty związane ze zmianą w strukturze finansów Powiatu, dysponowaniem środków PFRON czy pieczy zastępczej oraz z przekształceniem niektórych szkół podległych samorządowi powiatowemu.

            W punktach porządku dotyczących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2019 proponowane zmiany przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Wprowadzono aktualizacje będące konsekwencją zmian uchwały budżetowej, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Powiatu w dniu 30 września 2019 r. oraz przyjmowanych uchwałą Rady Powiatu w dniu 29 października br. W wyniku tych zmian zwiększono łącznie o kwotę 1.527.471,70 zł dochody bieżące, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 37.000,00 zł. Równocześnie uległy zwiększeniu wydatki, bieżące - per saldo o kwotę 1.380.533,65 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 273.000,00 zł.

W ramach zmian WPF zwiększono kwoty na realizowane obecnie przedsięwzięcia, wprowadzono też nowe zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715 W odcinek Wręcza-Mszczonów”. Okres realizacji tych zadań to lata 2019-2022.

Druga uchwała, wprowadzająca zmiany w budżecie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2019, zwiększyła o kwotę 1.278.804,70 zł dochody budżetu, w tym dochody bieżące o kwotę 1.241.804,70  zł, a dochody majątkowe zmniejszyła o kwotę 37.000,00 zł. O taką samą kwotę uległy zwiększeniu wydatki budżetu. Uchwała dokonała także przesunięć między działami budżetu. Po przyjęciu uchwały plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok wynosi odpowiednio: 90.708.258,14 zł i 93.770.927,69 zł. Uchwały wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie, po przedstawieniu przez Przewodniczącego Stanisława Kaniszewskiego pozytywnych opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, radni przyjęli jednomyślnie.

Projekty kolejnych trzech uchwał przedstawiły w imieniu Zarządu Powiatu reprezentujące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Grażyna Jarosz i Wioleta Siwierska. Dotyczyły one określenia zadań i podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2019 roku, szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty na pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz wprowadzenia zmian do Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Żyrardowskim na lata 2018-2020. Projekty uchwał, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej radni przyjęli bez uwag

W kolejnym punkcie Członek Zarządu Powiatu Stanisław Nalej przedstawił projekt uchwały, przyjmującej stanowisko w sprawie trybu określania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oraz egzekwowania ustalonego harmonogramu. Powiat zgodnie z przepisem ustawy nie jest w stanie wykonać ustawowego obowiązku wynikającego z systemu ochrony zdrowia, bowiem ewentualne naruszenia harmonogramu dyżurów aptek jest w zakresie uprawnień nadzoru farmaceutycznego, a nie organów samorządu powiatowego. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania samorząd wnosi o dokonanie przez ustawodawcę stosownych zmian w przepisach.

Pakiet kolejnych jedenastu projektów uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego przedstawił Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Adam Lemiesz.

Przekształceniom uległy następujące szkoły:

 1. Dotychczasowe trzyletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej z siedzibą w Puszczy Mariańskiej przy ul. Króla Jana Sobieskiego 61 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące;
 2.  …trzyletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Maklakiewicza 18 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące;
 3. …trzyletnie Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie z siedziba w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 1 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące;
 4. …trzyletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Legionów Polskich 54/56 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące ;
 5. … trzyletnie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 3 z siedzibą w Wiskitkach przy ul. Kościuszki 25 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
 6. Dotychczasowe czteroletnie Technikum w Zespole Szkól Nr 3 z siedzibą w Wiskitkach przy ul. Kościuszki 25 w pięcioletnie technikum,
 7. … czteroletnie Technikum w Zespole Szkól Nr 1 w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4 z siedziba w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w pięcioletnie technikum,
 8. … czteroletnie Technikum w Zespole Szkół w Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Ługowej 13 w pięcioletnie technikum,
 9. … czteroletnie Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół r 2 z siedziba w Żyrardowie przy ul. Legionów Polskich 54/56w pięcioletnie technikum,
 10. … dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Środkowej 36 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną,
 11. Zakończyło działalność dotychczasowe Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej.

W pakiecie oświatowym znalazły się jeszcze trzy projektu uchwał, w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski, w sprawie określania zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan ustalonych zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski oraz w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żyrardowskiego. Pozytywne opinie Komisji Oświaty i Kultury do przedłożonych projektów uchwał przedstawił Przewodniczący Komisji Michał Ochnicki, natomiast radni podjęli wszystkie uchwały bez uwag.

Po przyjęciu szeregu uchwał oświatowych Dyrektor Lemiesz przedstawił obszerną informację o stanie organizacyjno-technicznym szkół i placówek oświatowych na początku roku szkolnego 2019/2020.

Na koniec Przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński i Starosta Beata Sznajder przedstawili. informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i osób podpisujących w imieniu Starosty decyzje administracyjne.

 

Relacja z Sesji

Zapraszamy na XXII Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej

W dniu 8 listopada 2019 roku w Młodzieżowym Domu Kultury  w Żyrardowie odbędzie się XXII Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej. Na Festiwal zapraszają Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder, Prezydent Miasta Zyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski i Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie Bożena Liszewska. 

Początek imprezy planowany jest na godzinę 10.00

Trzy wyróżnienia dla MłoDeKu

Wychowanki Dziecięcej Akademii Plastycznej działającej w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie zostały uhonorowane trzema wyróżnieniami w dwóch ogólnopolskich konkursach plastycznych. W pierwszym z nich, którego tematem był ,,Savoir – vivre w podróży koleją” wyróżnienie przyznano Agacie Olesińskiej, której nauczycielem jest Bożena Liszewska. Konkurs, którego celem była promocja kulturalnych zachowań w trakcie podróży koleją, został zorganizowany jako impreza towarzysząca 13. Międzynarodowym Targom Kolejowym TRAKO 2019 w Gdyni.

Tematem drugiego konkursu były wspomnienia z minionych wakacji przedstawione w formie pocztówki. Wyróżnienia otrzymały: Florentyna Szymańska, lat 8 (kategoria wiekowa 7-9 lat) i Kamila Rak, lat 14 (kategoria wiekowa 14-16 lat), których nauczycielem jest Zbigniew Kołaczek. Organizatorem XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Pocztówka z wakacji” było Wawerskie Centrum Kultury ,,Filia Zastów” w Warszawie.

Zapraszamy na Festiwal Piosenki AKCENT

W imieniu organizatorów -  Starosty Powiatu Żyrardowskiego Beaty Sznajder, Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego i Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie Bożeny Liszewskiej zapraszamy na Powiatowy Festiwal Piosenki Młodzieżowej AKCENT. Festiwal odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie dniu 7 listopada 2019 r. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 16.00.

Zaduszki poetyckie w Żyrardowie

W żyrardowskiej Resursie odbyły się 5 listopada Zaduszki Poetyckie. Na sali zebrało się około pięćdziesięciu osób, wśród nich Starosta Żyrardowski Beata Sznajder, Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego Bogusław Nietrzebka, były Prezydent Żyrardowa i Starosta Żyrardowski Stanisław Niewiadomski, były Poseł i Wiceprezydent Dariusz Kaczanowski. Gośćmi honorowymi byli prezes Związku Literatów Polskich Marek Wawrzkiewicz i serbski poeta, pisarz, tłumacz Vladan Stamenkowić. 
W trakcie Zaduszek wspominano zmarłych żyrardowskich pisarzy i poetów tzn. Blankę Pelc-Wróblewską, Irenę Kobierską, Ryszarda Pindora, Józefa Adamczyka, Elżbietę Burakowską, a także Wojciecha Siemiona, Ziemowita Skibińskiego, Krzysztofa Gąsiorowskiego, Władysława Broniewskiego i innych. Wiersze czytali tego dnia: Marek Wawrzkiewicz, Vladan Stamenkowić, Jerzy Jankowski, Jerzy Paruszewski, Grażyna Zielińska, Beata Dobrzeniecka, Weronika Golbert, Marek Boczek, Joanna Jaworek. Miała też miejsce promocja nowego numeru Żyrardowskich Zeszytów Literackich (nr 15). Imprezę prowadził Jerzy Jankowski, który jest wiceprezesem Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich. Organizatorem spotkania był Związek Literatów Polskich, Urząd Miasta Żyrardowa oraz uczestnicy Żyrardowskich Wieczorów Literackich i Żyrardowskich Zeszytów Literackich.

Ogłoszenie o konkursie na nieodpłatną pomoc prawną

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2020 roku. Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i wynika z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Treść uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego publikujemy poniżej.

Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Akcent”

W dniu 7 listopada 2019 r.  odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie XVII Powiatowy Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Akcent”. Do konkursu zgłosiło się 11 solistów z terenu powiatu żyrardowskiego.

Każdy z uczestników zaprezentował jedną piosenkę w języku polskim.

Jury w składzie: Jarosław Szafaryn – muzyk, wokalista i aranżer, Karolina Matusiak – instruktor zajęć wokalnych, Łukasz Kasperczyk – dyrektor Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miasta w Żyrardowie oraz Krystyna Lenarczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Żyrardowie, po wysłuchaniu prezentacji postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

NAGRODY:

I miejsce ex aequo  - Zuzanna Sobol – Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach i Julita Wojdalska - Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach,

III miejsce Zuzanna Gołębiowska – Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach

WYRÓŻNIENIA:

Maja Góralewska - Karolina Krośnia – SOSW w Żyrardowie

Wiktoria Beta - wyróżnienie i nagroda ufundowana przez Wiceprzewodniczącą Rady Oddziału NZSS „Solidarność” w Żyrardowie za wykonanie piosenki patriotycznej.

Jury gratuluje wszystkim wykonawcom wysokiego poziomu prezentacji. Patronat nad Festiwalem objęli i ufundowali nagrody: Starosta Powiatu Żyrardowskiego, Prezydent Miasta Żyrardowa i NSZZ „Solidarność” Oddział Żyrardów.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Organizatorami Festiwalu byli: Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie i Urząd Miasta Żyrardowa. Serdecznie gratulujemy wszystkim młodym artystom udanych występów i zapraszamy za rok!

XXII Powiatowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej

XXII "Powiatowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej 2019" odbył się w dniu 8 listopada 2019 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. Do udziału zgłosiło się 26 uczestników z placówek oświatowych z terenu powiatu żyrardowskiego.

Jury w składzie: Olga Dudkiewicz  – muzykolog, kompozytor, nauczyciel, Miłosz Aliszewski – muzyk , instruktor muzyki, Katarzyna Mufazałów  – inspektor Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie i Krystyna Lenarczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Żyrardowie oceniając występy brało pod uwagę: wartość artystyczną utworów, w tym wartość kompozycji muzycznych, sposób wykonania prezentowanych utworów, dobór repertuaru oraz wykonanie piosenek nowych (autorskich) i patriotycznych.  Poziom prezentowanych utworów był bardzo wysoki.

W poszczególnych kategoriach przyznano odrębne nagrody i wyróżnienia:

I kategoria (kl. I-III)

NAGRODY:

1 miejsce –  Zofia Świder - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żyrardowie

2 miejsce – Magdalena Lechniak - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie

3 miejsce – Emil Karol Dębski - Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

WYRÓŻNIENIA:

Barbara Gauden - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie,

Gabriela Wardziak - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie,

Tadeusz Niewiadomski – wyróżnienie przyznane przez NSZZ „Solidarność” Oddział Żyrardów

II  kategoria (kl. IV-VI)

NAGRODY:

1 miejsce – Patrycja Kulicka - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie,

2 miejsce – Michał Olborski - Szkoła Podstawowa w Osuchowie,

3 miejsce – Nela Sadowska – Mszczonowski Ośrodek Kultury

WYRÓŻNIENIA:

Maja Strzelecka,

Zofia Maria Niewiadomska - wyróżnienie przyznane przez NSZZ „Solidarność” Oddział Żyrardów

III  kategoria (kl. VII-VIII)

WYRÓŻNIENIA:

Oliwia Gontarz - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie,

Maja Brzezińska - Szkoła Podstawowa w Piekarach,

Martyna Jakubaszek - Szkoła Podstawowa w Miedniewicach- wyróżnienie przyznane przez NSZZ „Solidarność” Oddział Żyrardów

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, które ufundowali: Starosta Żyrardowski i Prezydent Miasta Żyrardowa. Specjalne wyróżnienia i nagrody przyznał NSZZ „Solidarność” Oddział w Żyrardowie za wykonanie piosenek  o charakterze patriotycznym

Awaria elektronicznego systemu rezerwacji

W dniu dzisiejszym nastąpiła awaria internetowego systemu rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Do momentu usunięcia awarii osoby planujący wizytę w Wydziale muszą się liczyć z trudnościami związanymi z oczekiwaniem w kolejce. O przywróceniu normalnego funkcjonowania systemu powiadomimy niezwłocznie. Za utrudnienia przepraszamy.

Europejski debiut „Elektryka” w programie Erasmus+

W dniach 3 – 23 listopada 2019 r. pierwsza grupa uczniów żyrardowskiego „Elektryka” realizuje projekt „Profesjonalny Elektryk – technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” w ramach programu Erasmus+. W ośmioosobowej grupie znajdują się uczniowie klasy trzeciej i czwartej Technikum: Zuzanna Krystosiak, Roman Antolak, Bartosz Bury, Jakub Gąsiorowski, Kacper Łabuziński, Ernest Szkop,   Jan Wronka, Szymon Wójcik. Opiekę nad uczniami sprawuje Marzena Szustakowska, wicedyrektor szkoły i koordynator projektu. Uczniowie pracują w dużych przedsiębiorstwach, a także małych, rodzinnych firmach, ich językiem stażu jest język angielski. Ze względu na specyfikę pracy posługują się także podstawowym językiem portugalskim. Informatycy pracują w salonie gier komputerowych i w serwisie naprawy telefonów komórkowych, mechatronicy w firmie produkującej odlewy części samochodowych, technik logistyk przygotowuje transport sprzętu medycznego i produktów kosmetycznych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracuje w firmie zajmującej się m. in.  instalacją paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła.

Uczniowie mieszkają w hotelu Axis w pobliżu historycznego centrum miasta Braga, pracują od 6 do 8 godzin dziennie z przerwą na lunch, do miejsc stażu są dowożeni. W czasie wolnym zwiedzają Portugalię w towarzystwie uczniów z innych krajów: Czech, Słowenii, Chorwacji i Litwy. Zwiedzili już Lizbonę i Fatimę, a przed nimi wycieczka do Porto i miasta Viana do Castelo położonego nad Oceanem Atlantyckim. Oprócz doświadczeń zawodowych uczniowie zdobywają wiedzę na temat kultury, języka i historii Portugalii nie tylko od przewodników na wycieczkach, ale także od współpracowników. Każdego dnia spotykają się z życzliwością, gościnnością i sympatią Portugalczyków. Firma Braga Mob, z którą współpracuje szkoła przy realizacji projektu zapewnia uczniom świetne warunki pracy, pobytu, transportu i bogaty program kulturowy. Uczniowie i opiekun grupy są przekonani, że cele programu zostaną osiągnięte, co zostanie potwierdzone certyfikatami i dokumentami Europass Mobilność.

Namalowały uroki jesieni...

Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie wchodzący w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej był organizatorem IV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Jesienne Klimaty”. Na konkurs zgłoszono około 700 prac z całego województwa.

Wśród laureatów znalazły się wychowanki Dziecięcej Akademii Plastycznej z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Antonina Tomsohn – zdobyła II miejsce a wyróżnienie wymalowała Oliwia Mówińska. Komisja doceniła również pracę Agaty Olesińskiej, przyznając jej wyróżnienie w postaci kwalifikacji do wystawy. Gala wręczenia nagród odbyła się 14 listopada 2019r. podczas której laureatki odebrały nagrody rzeczowe i dyplomy.

Wyróżnienie otrzymała Kaja Stronias, która wykonała pracę na Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Tęczowy kalendarz”, zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Tychach. Młode plastyczki pracują pod kierunkiem Bożeny Liszewskiej. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Podsumowanie konkursu "Dary jesieni"

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Dary jesieni”.  Podsumowanie odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 roku (czwartek) o godz.17.00. w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie.

" A mury runą ...stan wojenny we wspomnieniach " - konkurs dla młodzieży

 Uwaga uczniowie ze szkół średnich Powiatu Żyrardowskiego !!

Rada Oddziału NSZZ " Solidarność",  Stowarzyszenie " Wspólnota Żyrardowa" i  Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie 

zapraszają  do udziału w Powiatowym Konkursie Multimedialnym

A mury runą ...stan wojenny we wspomnieniach "

Patronami konkursu są:

 • Maciej Małecki Poseł na Sejm RP;
 • Beata Sznajder Starosta Powiatu Żyrardowskiego;
 • Lucjan Krzysztof Chrzanowski Prezydent Miasta ŻyrardowaB

Konkurs jest realizowany w ramach obchodów Roku 40-lecia powstania NSZZ " Solidarność " w Żyrardowie. 
Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody rzeczowe oraz warsztaty ze znanymi dziennikarzami lokalnych mediów.

Szczegóły konkursu w zamieszczonym regulaminie na stronie www.wspolnotazyrardowa.pl

Ponad 26 mln złotych na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku: Wręcza - Mszczonów

Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder i Wicestarosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz podpisali w dniu 21 listopada  umowę z Wicewojewodą Mazowieckim Sylwestrem Dąbrowskim na dofinansowanie drogi powiatowej Wręcza - Mszczonów. Dofinansowania inwestycji z budżetu państwa odbywa się w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wsparcie na rozbudowę  drogi nr 4715W odcinek: Wręcza – Mszczonów to kwota 26.609.546,00 zł. Rozbudowa dróg samorządowych to inwestycja w rozwój regionu i poprawę funkcjonalności społeczności lokalnej – powiedział Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski. Fundusz Dróg Samorządowych to rządowy program wspierający rozbudowę dróg samorządowych do 2028 roku. W ramach projektu wykonywane są m.in. zadania budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych, co w znaczący sposób wpływa na funkcjonalność regionu oraz jego rozwój gospodarczy. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dofinansowanie z FDS do wysokości 80% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Urząd Marszałkowski zaprasza na szkolenie

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wraz z Delegaturą w Żyrardowie zaprasza przedsiębiorców, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe szkolenie dotyczące: ”Opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach gospodarujących odpadami (Rejestr-BDO)”

Szkolenie odbędzie się 5 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie, przy ul. Bohaterów Warszawy 4 (sala konferencyjna na parterze)

Ideą spotkania jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z przedmiotowego obszaru. W trakcie szkolenia omówione zostaną aspekty praktyczne i prawne z zakresu ww. opłat. Trenerami prowadzącymi spotkania będą przedstawiciele Departamentu Opłat Środowiskowych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną kompletnie i czytelnie wypełnionej oraz własnoręcznie podpisanej karty zgłoszenia (do pobrania na stronie www.mazovia.pl w zakładce ekologia i środowisko) na faks: (22) 59-79-629; e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

XII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

W dniu 29 listopada 2019 r. radni obradowali na XII sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję prowadził Przewodniczący Klaudiusz Stusiński. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał obejmujące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i w budżecie Powiatu Żyrardowskiego na 2019 rok, a także w sprawie określenia programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020, w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2020 roku oraz w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Żyrardowskiego i ustalenia  wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich parkowanie .

Na wniosek Starosty Beaty Sznajder porządek obrad został poszerzony o wybór nieetatowego Członka Zarządu na wakujące po śmierci radnego Franciszka Jankowskiego stanowisko. Pani Starosta zaproponowała na tą funkcję, reprezentującego klub Prawa i Sprawiedliwości, radnego Stanisława Kaniszewskiego. Za kandydaturą, w tajnym głosowaniu, opowiedzieli się wszyscy obecni na obradach sesji radni. Profesor, dr hab. Stanisław Kaniszewski jest naukowcem, prowadzącym swą działalność naukową w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Pełni także funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych tej placówki.

Radni dokonali także zmian składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu Żyrardowskiego - Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu i Oświaty i Kultury. W skład tych komisji powołano zaprzysiężonego na poprzedniej sesji radnego Dariusza Mitrowskiego.

W kolejnym punkcie obrad, dotyczącym wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżecie Powiatu Żyrardowskiego projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Potrzeba wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu wynikała między innymi ze zwiększeń i  zmniejszeń w planie dochodów i wydatków oraz z przesunięć między działami. Dochody budżetu zmniejszono łącznie o kwotę 562.142,70 zł. Wpływ na te zmiany miało m.in. zmniejszenie o kwotę 179.909,98 zł wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłat za wydane prawa jazdy i opłatę komunikacyjną, o kwotę 150.000,00 zł z tytułu partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej, o kwotę 130.000,00 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z usług Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego 2, o kwotę 60.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wydatków Starostwa i o kwotę 50.390,00 zł z tytułu opłat za trwały zarząd oraz wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Zmianie w planie dochodów towarzyszyło wprowadzenie zmian w planie wydatków. Uchwała zmniejszyła ten plan o taka samą kwotę 562.142,70 zł . Uchwała przenosiła także planowane kwoty w wydatkach, które związane były ze zmniejszeniem wydatków na prowadzone już inwestycje, czy nie realizowane zadania, np. kwotę 772.561,00 zł. przewidzianą na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” które nie zostanie zrealizowany, bowiem w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego  nie zgłosił się żaden wykonawca.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu Powiatu na 2019 r ogółem wynosi 90.146.115,44 zł, natomiast plan wydatków ogółem - 93.208.784,99 zł.

Radni, po przedstawionych pozytywnych opiniach Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Stanisława Kaniszewskiego, przyjęli jednogłośnie projekty uchwał.

Projekt kolejnej uchwały przedstawił Członek Zarządu Powiatu Stanisław Nalej. Uchwała w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2020 roku wprowadziła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu. Rozkład ten powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Ustalony rozkład godzin pracy aptek na terenie powiatu na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. został zaopiniowany przez Samorząd Aptekarski, Wójtów, Prezydenta i Burmistrza. Pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej Jacek Czubak. Projekt tej uchwały, podobnie jak i wcześniejszych radni przyjęli bez uwag.

Przedmiotem następnej uchwały był program współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020. Założenia projektu uchwały przedstawił Sławomir Walczak, prowadzący w imieniu Starosty sprawy z zakresu współdziałania z podmiotami NGO. Obowiązek uchwalania corocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program zawiera wszystkie elementy, których wymaga ust. 4 cytowanego art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała oprócz określenia zasad współpracy określiła priorytetowe zadania i kwotę wsparcia na ich realizację.  Zakłada się, że na realizację zadań publicznych objętych Programem przeznaczona będzie kwota w wysokości nie mniejszej niż 300 000 złotych. Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie Powiatu na 2020 rok i pochodzić będą ze środków własnych oraz budżetu Wojewody Mazowieckiego, natomiast priorytetowe obszary wsparcia to - pomoc społeczna, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura fizyczna i sport, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, promocji zdrowia oraz obszar polegający na podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej i pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Po przyjęciu bez uwag przez radnych Programu współpracy, Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Paweł Myszkowski przedstawił projekt następnej uchwały, w sprawie ustalenia  wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich parkowanie na terenie powiatu żyrardowskiego. Kierując się zawartymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym zasadami  sprawnej realizacji zadań w zakresie usuwania pojazdów z dróg i ich przechowywania na parkingach strzeżonych oraz kosztami usuwania i przechowywania pojazdów na terenie Powiatu Żyrardowskiego, Rada Powiatu Żyrardowskiego ustaliła wysokość opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym. Projekt drugiej uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze powiatu żyrardowskiego przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie Andrzej Pydzik. Na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych, dla dróg, których zarządcą jest Powiat Żyrardowski, Rada Powiatu uchwala stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Ostatnią była uchwała w sprawie przejęcia od Wojewody Mazowieckiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającej na prowadzeniu kwalifikacji wojskowej. Założenia do uchwały przedstawił specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Mirosław Klejny. Wszystkie uchwały po przedstawieniu opinii stosownych komisji zostały przyjęte jednogłośnie.

Ostatnim merytorycznym punktem w porządku obrad była informacja w sprawie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żyrardowskiego za lata 2015-2018. Informację o zrealizowanych działaniach w ramach Programu ochrony środowiska dla Powiatu Żyrardowskiego za lata 2015-2018 oraz kosztach poniesionych na realizacje założonych celów przedstawił Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Zawadzki

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zamknął obrady XII sesji Rady Powiatu.

 

Najlepsi uczniowie ze stypendiami Premiera

W Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie 27 listopada najlepsi uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu żyrardowskiego otrzymali z Michałowskiej Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Są to uczniowie, którzy mają średnią zdecydowanie powyżej 5,00 i wzorowe zachowanie. Nasi uczniowie mają także wybitne osiągnięcia w licznych konkursach i olimpiadach. Uczniom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Nauczycielom dziękujemy za solidną pracę. Oto nagrodzeni uczniowie.

Klaudia Adamczyk – Zespół Szkół w Mszczonowie

W roku szkolnym 2018/2019 uzyskała średnią ocen – 5,24. Zainteresowania Klaudii to: czytanie książek, słuchanie muzyki, problematyka ekonomiczna zgodna z kierunkiem jej kształcenia.  W poprzednim roku szkolnym uczestniczyła w konkursie recytatorskim, w konkursie matematycznym „Kangur” oraz w konkursie BHP. Uczennica chętnie angażuje się w życie szkoły ( praca na rzecz samorządu szkolnego, udział w uroczystościach szkolnych oraz w przedstawieniach szkolnych ).

Roman Antolak – Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie

Jest uczniem klasy IV Technikum w zawodzie technik mechatronik. W roku szkolnym 2018/19 uzyskał średnią ocen 5,33 i wzorowe zachowanie, ceniony jest za zaangażowanie w życie szkoły i wysoką kulturę osobistą. Interesuje się historią i kulturą Japonii oraz językiem tego kraju, trenuje japońskie sztuki walki. Po ukończeniu szkoły chciałby studiować na Politechnice Warszawskiej na kierunku robotyka.

Anna Rosiak – Liceum Ogólnokształcące im. S.Żeromskiego w Żyrardowie. Anna po raz drugi otrzymała to wyróżnienie.

Franciszek Lemiesz – Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej

Średnia 5,67 oraz wzorowe zachowanie. Uczeń brał udział w licznych działaniach edukacyjnych szkoły. W roku szkolnym 2018/19 brał udział w 2 projektach edukacyjnych: "Kto mu dał skrzydła? Biografia patrona w filmie tworzonym metodą animacji poklatkowej" oraz "Chemia w żywności - czy wiesz co jesz?", realizowanych w ramach projektu unijnego "Akademia Kompetencji". Zainteresowania: lotnictwo, nauki ścisłe, a w szczególności chemia.

Natalia Magdalena Jarosz – Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie

Średnia ocen uczennicy na koniec poprzedniego roku szkolnego to 5,57. Natalia jest uzdolnioną językowo laureatką konkursu recytatorskiego z języka rosyjskiego. Na co dzień interesuje się wizażem, tańcem oraz fotografią.

Natalia Supeł i Damian Karaś - Zespół Szkół nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wiskitkach

Natalia Supeł z klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego oraz Damian Karaś z klasy czwartej Technikum Informatycznego. Natalia uzyskała średnią ocen 5,0. Jej pasją jest sport. Damian uzyskał średnią 5,71. Jego pasją jest programowanie.

Zuzanna Prus – Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie 

Średnia 5,06. Interesuje się podróżami, lubi czytać książki.

Doradztwo prawne dla młodzieży w Zespole Szkół nr2

W dniu 3 grudnia 2019 r, w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie odbyło się spotkanie uczniów z prawnikiem w ramach edukacji prawnej prowadzonej przez Fundację HONESTE VIVERE. Była to wspólna inicjatywa Fundacji i Powiatu Żyrardowskiego.

Spotkanie miało charakter prelekcji, podczas której przedstawiciel Fundacji, prawnik Ewa Minor-Łunkiewicz podnosiła zawiłe kwestie z zakresu prawa człowieka, prawa młodzieży, prawa pracy, prawa konsumentów oraz kodeksu karnego i cywilnego. W spotkaniu uczestniczyło około czterdziestu osób.

Kurs na szkoły zawodowe

Rusza projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Jego wartość to około 120 mln zł, z czego blisko 108 mln zł to środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Z tej puli ponad 7,7 mln trafi do szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski.

Podczas konferencji, która odbyła się 9 grudnia w Warszawie, Marszałek Adam Struzik oraz Wiceprezes ARM S.A. Artur Andrysiak przypomnieli o założeniach tego projektu oraz poinformowali, o stanie zawansowania prac nad wdrożeniem kolejnych etapów. W dynamicznie rozwijającym się województwie mazowieckim firmy i przedsiębiorstwa potrzebują coraz liczniejszych dobrze wykształconych pracowników. W związku z tym musimy wspierać rozwój szkolnictwa zawodowego. Chcemy wzmocnić właśnie tę gałąź edukacji zarówno przez staże i praktyki zawodowe, jak też kursy specjalistyczne oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe – podkreślił podczas spotkania Marszałek Adam Struzik.

Jeszcze w tym roku do szkół rozesłane będą ankiety, które określą poziom innowacyjności edukacyjnej. Na podstawie zebranych danych poszczególne szkoły będą pogrupowane tematycznie lub geograficznie. Dla szkół będą opracowane programy innowacyjne, które będą podstawą dokonania zakupów inwestycyjnych, zwłaszcza wyposażenia pracowni zawodowych, ale nie tylko. Dużo zakupów będą stanowiły technologie i urządzenie informatyczno-komunikacyjne. W sumie pięć powiatowych szkół doposaży się na kwotę ponad 2,3 mln złotych. W przyszłym roku zaś ruszą staże i szkolenia. Cały projekt zaskakuje skalą zadań: ponad 1000 uczniów odbędzie płatne staże, blisko 800 z nich dodatkowo weźmie udział w szkoleniach, wszyscy natomiast będą objęci doradztwem zawodowym. To jednak nie wszystko. Odbędą się zajęcia w ramach innowacji pedagogicznych, a nauczyciele otrzymają wsparcie szkoleniowe, część z nich nawet podyplomowe studia z zakresu doradztwa. To olbrzymie przedsięwzięcie edukacyjne dla powiatu żyrardowskiego oznacza ponad 7,7 mln zł dotacji z Unii Europejskiej bez konieczności wnoszenia wkładu własnego. Wszystko po to, żeby skutecznie wprowadzać innowacje edukacyjne i perfekcyjnie przygotowywać uczniów do wejścia na rynek pracy – mówi Starosta Beata Sznajder. To jest proste – nasi absolwenci muszą być najlepsi bezkonkurencyjni!

Realizacja tego projektu to przede wszystkim dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie żyrardowski. Przyjęty pięć lat temu kurs na szkolnictwo zawodowe jest podtrzymywany. Mamy pomysły na kolejne innowacyjne kierunki w naszych technikach. Obserwujemy rynek pracy, ale też otoczenie konkurencyjne naszych szkół. Nie bez znaczenia są trwające w naszym powiecie duże inwestycje. To naprawdę olbrzymi potencjał – podsumowuje Wicestarosta Krzysztof Dziwisz.

Przypomnijmy, że podpisanie umowy między Województwem Mazowieckim, Agencją Rozwoju Mazowsza a Powiatem Żyrardowskim odbyło się 17 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie.  Całkowita kwota wsparcia dla Powiatu Żyrardowskiego wynosi 7.758.510 zł przy wkładzie własnym Powiatu rzeczowym i osobowym szacowanym na kwotę 206.000 zł. Projektem objęte są Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie, Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie, Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach, Zespół Szkół w Mszczonowie oraz Szkoła Branżowa I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie. 

Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury

13 grudnia 2019 w Centrum Kultury w Żyrardowie odbył się uroczysty Koncert Świąteczny w wykonaniu wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury. Spektakl został oparty na motywach filmu "Ekspres Polarny". Na scenie zaprezentowały się wszystkie zespoły działające w Mł.D.K.

Dla licznie zgromadzonej publiczności wystąpiły teatry: "Maskarada" i "Pinokio". Przepiękne piosenki wykonały zespoły wokalne: "Szałaputy", "Igraszka", "Chochliki" i "Frajda". Zaprezentowały się również formacje taneczne i gitarzyści. Pod koniec koncertu na scenie pojawili się najmłodsi plastycy, których prace znalazły się w kalendarzu na Rok 2020.

Prezent w imieniu samorządowców wręczyła Pani Starosta na ręce naszej Pani Dyrektor. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, nauczycielom, instruktorom i pracownikom Centrum Kultury za pomoc w zrealizowaniu Koncertu!

Powiatowa Wigilia

W poniedziałek, 16 grudnia, w restauracji Karo, odbyło się spotkanie wigilijne, którego gospodarzami byli Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński oraz Starosta Żyrardowski Beata Sznajder. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli, Dyrektor Delegatury w Żyrardowie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Grzegorz Dobrowolski, Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, wójtowie gmin: Radziejowice - Urszula Ciężka, Puszcza Mariańska - Michał Staniak, przewodniczący rad miast – Żyrardów Ryszard Mirgos i Mszczonów Łukasz Koperski, rad gmin – Puszcza Mariańska Wanda Badełek i Wiskitki Paweł Dziemiańczyk. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Rady Powiatu Żyrardowskiego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych podległych samorządowi Powiatu Żyrardowskiego, komendanci i inspektorzy służb i inspekcji, dyrektorzy wydziałów i pracownicy Starostwa Powiatowego, a także przedstawiciele organizacji społecznych, politycznych i zawodowych.

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Klaudiusz Stusiński, który powitał zebranych i złożył w imieniu Rady Powiatu Żyrardowskiego świąteczne życzenia. Po wystąpieniu Przewodniczącego głos zabrała Starosta Beata Sznajder przekazując życzenia od Zarządu Powiatu. Łamanie opłatkiem i wzajemnie składane życzenia poprzedziły jeszcze słowa Ewangelii o narodzeniu Chrystusa i życzenia przekazane przez proboszcza Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie ks. prałata Stanisława Lecha. Miłym akcentem było przekazanie ognia betlejemskiego przyniesionego na spotkanie przez Wiceprzewodniczącą Rady Chorągwi Mazowieckiej Beatę Marzędę Przybysz i Komendanta Hufca ZHP Żyrardów Marcina Trzmiela.

Informacje dla klientów

Uprzejmie informujemy,

że w dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek) Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

będzie czynne, do godziny 12.00, a kasa Urzędu do godziny 11.00

Za utrudnienia przepraszamy.

Pałac Dittricha urzeka finezją

Długo oczekiwana inwestycja stała się faktem. Prace remontowe i konserwatorskie w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego właśnie się zakończyły. 20 grudnia Starosta Beata Sznajder i Wicestarosta Krzysztof Dziwisz, pracownicy Wydziału Oświaty Adam Lemiesz i Barbara Smolarek oraz Dyrektor Muzeum Bogusław Nietrzebka odebrali prace od generalnego wykonawcy, firmy Modanta. Nad wszystkim czuwała Maria Badeńska-Stapp - Miejski Konserwator Zabytków.

Rozpoczęty w lutym remont zabytkowej willi Dittricha od samego początku prowadzony był w niezwykłym tempie. Powiat Żyrardowski związany jest umową na dofinansowanie prac w kwocie 2 064 328,94 zł, z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Pierwotny termin zakończenia inwestycji przewidziany był na koniec wakacji. Niestety pewnych prac, zwłaszcza konserwatorskich przyspieszyć nie można było. Konserwacja stropów w dwóch salach wystawowych wymagała misternej roboty artystów konserwatorów, a przyjęte sposoby i technika konserwacji nie pozwalały na szybką realizację zadania. W tej sytuacji Powiat Żyrardowski wystąpił do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o przedłużenie terminu zakończenia projektu i taką zgodę uzyskał. Prace trwały do połowy grudnia, a ich efekt już jest widoczny. Budynek jak na razie tylko z zewnątrz mogą podziwiać spacerujący po Parku Dittricha. Muzeum Mazowsza Zachodniego jest w zupełnie nowej kolorystyce. Nowe barwy otrzymały także żaluzje. Szczególną uwagę przykuwają fantastycznie wyremontowany dach z lukarnami oraz wspaniały taras z nowymi obróbkami kamieniarskimi wokół całego budynku. Wewnątrz natomiast zrobione są wszystkie instalacje elektryczne, zbudowana nowa instalacja wentylacyjna, pomalowane sale na parterze, całkowicie wyremontowane piwnice, osuszone fundamenty. Efekt robią: wymieniona stolarka okienna, parkiety, główne drzwi wejściowe. Niezwykłym detalem wyróżnia się klatka wejściowa oraz odrestaurowane schody na piętro. Kropkę nad „i” stawia niesamowity świetlik dachowy, który otrzymał nowe życie i wprowadził naturalne światło na piętro willi. To jednak nie wszystko.  Zbudowana jest nowa łazienka dla osób niepełnoprawnych, jak też zakupiony schodołaz. W piwnicy zaś powstaje pracownia digitalizacji zbiorów wyposażona za kwotę ponad 40.000 zł. Zwiedzający będą mogli skorzystać także z infokiosku. 

Pamiętam, że gdy tylko objęłam nowe stanowisko od razu stanęłam przed problemami związanymi ze sprawą modernizacji siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego, czyli Pałacu Dittricha. Był projekt, pozyskane fundusze i kłopot związany z tym, iż inwestycja została niedoszacowana. Z tej racji pojawił się poważny dylemat. Zwrócić pozyskane środki i odstąpić od modernizacji, pozwalając tym samym, aby jeden z najpiękniejszych zabytków Żyrardowa zniszczał do reszty – mówi Starosta Beata Sznajder. Dziś, gdy patrzę na efekt remontu, każde spojrzenie na Muzeum utwierdza mnie tylko w przekonaniu, że warto było w jego sprawie zaryzykować.

Muzeum Mazowsza Zachodniego długo czekało na tę inwestycję. Oprócz zakresu remontu objętego dofinansowaniem z budżetu europejskiego, Zarząd Powiatu zdecydował się na wykonanie dodatkowych prac, których zaniechanie uniemożliwiłoby zrobienie tychże przez następne dziesięciolecia. Chodzi przede wszystkim o instalacje elektryczne i wentylacyjne. Niestety w trakcie prac pojawiły się roboty dodatkowe, które nie były przewidziane na etapie projektowania lub wyniknęły z poszerzenia zakresu prac. Takie sytuacje są normą przy remoncie zabytków, dlatego Zarząd Powiatu zrobił wszystko, żeby zabezpieczyć dodatkowe pieniądze – zauważa Wicestarosta Krzysztof Dziwisz. Każdy wydany pieniądz, a w tym momencie jest to już ponad 3,8 mln zł, będzie procentował przez kolejne lata. Zabytek pięknieje, a odnowione wnętrza stworzą nowe możliwości ekspozycyjne i zapewne przyciągną rzesze odwiedzających. Willa jak przed laty znowu będzie perłą zatopioną w zieleni zabytkowego parku – podsumowuje Wicestarosta Dziwisz.

To jednak nie koniec inwestycji w Muzeum Mazowsza Zachodniego. Na początku przyszłego roku będzie doprowadzona do budynku wewnętrzna linii zasilająca, która jest efektem przebudowy przyłącza energetycznego. To rozwiązanie podyktowane było zwiększeniem zapotrzebowania mocy na uruchomienie nagrzewnic wentylujących i osuszających budynek. Dodatkowo w projekcie budżetu Powiatu na rok 2020 została zapisana dotacja dla Muzeum w wysokości 250.000 zł. Za te pieniądze zakupione będą: nowe oświetlenie ekspozycyjne, system podwieszania eksponatów oraz wykonane dodatkowe prace przy stolarce tarasowej. Powiat Żyrardowski będzie także wnioskował o fundusze zewnętrzne na prace, które warto wykonać w willi Dittricha w najbliższym czasie. Pałac już urzeka finezją, detalami, nową szatą kolorystyczną, jednak, aby nabrał pełnego blasku, warto zrealizować jeszcze kilka zaleceń konserwatorskich.

XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

Kolejną, Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Żyrardowskiego zwołał na dzień 20 grudnia 2019 r. Przewodniczący Rady Klaudiusz Stusiński. Sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu, obejmowała tylko dwa projekty uchwał, pierwszej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i drugiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim i Powiatem Grodziskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

W związku z uchwaleniem i wejściem w życie ustawy z dnia 16.05.2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, nastąpiła możliwość uzyskania dopłaty przez organizatora publicznego transportu zbiorowego do linii komunikacyjnych, w celu utworzenia linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy - referował temat Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transporu Paweł Myszkowski. W oparciu o regulacje zawarte w ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego utworzona zostanie linia komunikacyjna relacji Grodzisk Mazowiecki –Radziejowice -Mszczonów

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest powiat  właściwy ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów lub powiat któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami. Powiat wykonujący zdania publiczne objęte porozumieniem zawartym z innym powiatem, przejmuje jego prawa i obowiązki związane z powierzonymi jemu zadaniami. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi powiatami należy do wyłącznej właściwości rady powiatu, a wobec tego zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia komunikacji pomiędzy Powiatem Żyrardowskim, a Powiatem Grodziskim niezbędne było podjęcie stosownej uchwały. Projekty uchwał pozytywnie zaopiniowała Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu, a radni przyjęli uchwały jednogłosnie.

Wspólna komunikacja na terenie powiatów żyrardowskiego i grodziskiego przyczyni się do ich dalszego rozwoju, zapewni dowóz młodzieży szkół średnich, ludności do szpitala, instytucji i podmiotów gospodarczych.

Życzenia na Boże Narodzenie

Życzymy radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia, ciepła  i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole, błogosławieństwa Bożego, życzliwości oraz wszelkiej pomyślności i dobra. Niech przy dźwiękach kolęd , blasku świec i zapachu świątecznego drzewka, przeżywają Państwo piękne chwile bożonarodzeniowej bliskości. Życzymy, aby Nowy Rok przyniósł nadzieję i wiele okazji do realizacji zamierzeń, tak zawodowych jak i osobistych - Starosta Żyrardowski  Beata Sznajder i Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński    

Oscary dla strażaków, strażacy ochotnicy mogą zgłaszać swoje społeczne projekty do Konkursu FLORIANY

Strażacy OSP to nie tylko dzielni ochotnicy, którzy gaszą pożary i ratują poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. To także społeczni liderzy swoich miejscowości, pełni pomysłów i chęci poprawiania jakości życia w ich małych ojczyznach. Budują boiska w swoich wsiach, upiększają przestrzeń publiczną, organizują zajęcia integracyjne, dbają o ciągłość tradycji, krzewią kulturę i edukują. Różnorodność i pomysłowość prospołecznych projektów realizowanych przez OSP dla mieszkańców wsi, gmin i miast jest ogromna. Aby docenić i promować ten rodzaj aktywności strażaków Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizuje Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. Ruszyła jego IV edycja.

Celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz nagradzanie działań OSP na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców w naszych małych Ojczyznach, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Konkurs skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych, samorządów i lokalnych społeczności. Ma dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.

Zgłoszenia do Konkursu FLORIANY mogą wysyłać OSP, które w latach 2018-2019 zrealizowały prospołeczne inicjatywy podnoszące jakość życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integrujące i przeciwdziałające wykluczeniu, wspierające rozwój i aktywizację lokalnych środowisk. Inicjatywy mogą być realizowane samodzielnie lub wspólnie z partnerami: samorządem, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i placówkami oświatowymi.

Zgłoszenia można wysyłać do 15 marca na adres Związku OSP RP. Kapituła konkursowa, której przewodniczy prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, a w jej składzie zasiadają m. in. Jerzy Owsiak i Czesław Lang, wyłoni inicjatywy nominowane do FLORIANA 2020, a podczas gali finałowej 9 maja 2020 zostaną ogłoszeni zdobywcy FLORIANÓW zwanych strażackimi Oscarami.

Kategoria specjalna pod patronatem WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować” jest częścią programu edukacyjnego o tej samej nazwie. Podczas gali FLORIANÓW Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wyróżni OSP, które są najbardziej aktywne w uczeniu dzieci szkół podstawowych pierwszej pomocy.

Regulamin konkursu, formularze i zgłoszeniowe i informacje o FLORIANACH można znaleźć na stronie www.floriany.pl lub na profilu FLORIANY na Facebooku.

Powiat Żyrardowski „Stolicą Kultury Mazowsza” w roku 2020

Tytuł „Stolica Kultury Mazowsza 2020” i finansowe wsparcie na organizację wydarzeń kulturalnych otrzymał Powiat Żyrardowski w XIX edycji konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. O zaszczytny tytuł Stolicy Kultury Mazowsza ubiegały się trzy powiaty z terenu województwa mazowieckiego: Urząd Miasta Ostrołęka, Powiat Otwocki i Powiat Żyrardowski.

Oferta Powiatu Żyrardowskiego okazała się atrakcyjna i zróżnicowana. Komisja konkursowa doceniła jej bogactwo i różnorodność oraz fakt, że planowane imprezy mają charakter ponadlokalny, że wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców, a ich organizacja uwzględnia uwarunkowania historyczne, geograficzne oraz lokalne tradycje. W proponowanym kalendarzu projektu "Stolica Kultury Mazowsza 2020" znalazły się m.in.: XI Piknik Ekologiczny, Festiwal „Wszystkie Mazurki Świata”, V Festiwal Tańca czy Europejskie Dni Dziedzictwa.  To dzięki tym wydarzeniom, dzięki zaangażowaniu lokalnych samorządów udało się przygotować najciekawszą ofertę. Poziom i jakość zadań rekomendowanych przez Powiat Żyrardowski okazał się w ocenie komisji konkursowej najbogatszy i najlepszy. To szczególne wyróżnienie dla Powiatu.

Jako laureat konkursu „Stolica Kultury Mazowsza” Powiat Żyrardowski otrzyma na realizację projektu wsparcie od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 000 zł.

Konkurs „Stolica Kultury Mazowsza” promuje nie tylko zwycięski powiat, ale przede wszystkim prezentuje jego kulturowe bogactwo. Ten zaszczytny tytuł jest niewątpliwie ogromnym sukcesem nie tylko Powiatu, ale także wszystkich tych, którzy się do niego przyczynili, a są nimi włodarze gmin, dyrektorzy instytucji kultury, stowarzyszenia, firmy, lokalni artyści. Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.

Materiał na stronie Urzędu Marszałkowskiego

Na XIV Sesji Rada Powiatu Żyrardowskiego przyjęła budżet na 2020 rok

Na dzień 30 grudnia 2019 r. Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zwołał obrady XIV Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Porządek obrad obejmował dyskusję i głosowanie nad kilkoma uchwałami, w tym tą kluczową – dotyczącą budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2020.

Na początek radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok. Były one spowodowane między innymi zmniejszeniem dochodów, a także przesunięciem środków między działami. Po ich zatwierdzeniu plan dochodów ogółem budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2019 roku zamknął się kwotą 89.460.756,51 zł, natomiast wydatków ogółem 92.523.426,06 zł. Radni przyjęli też uchwałę w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Ustawa o finansach publicznych dopuszcza możliwość ustalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, gromadzone są wtedy na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki budżetowej. Wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 obejmuje zadania, na które po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisane zostały umowy.  Dotyczy to m.in. przedsięwzięć: - przebudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza - Mszczonów, opracowanie dokumentacji wymiany pokrycia i więźby dachowej na budynku Starostwa, remont budynku Muzeum Mazowsza Zachodniego, czy rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa.

Następna uchwała dotyczyła przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego, na lata 2020 – 2037. WPF to instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego i obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, jak: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu, wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Obligatoryjnym elementem WFP jest również kwota długu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty. Projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2019 r, w sprawie wydatków niewygasających oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Po przedstawieniu pozytywnych opinii Komisji Budżetu i Finansów radni jednogłośnie przyjęli projekty uchwał.  

Projekt kolejnej uchwały, w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Żyrardowskiego na 2020 rok zaprezentowała Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder. Przedłożony budżet Powiatu na rok 2020 został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisje Rady Powiatu Żyrardowskiego. W swym wystąpieniu Starosta wskazała na istotne założenia do budżetu na 2020 rok:

planowane dochody budżetu Powiatu w roku 2020 przedstawiają się następująco:

 • dochody własne zaplanowane zostały w łącznej kwocie 39.939.129,00 zł, co stanowi 42,87 % planowanych dochodów ogółem,
 • subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca zaplanowana w łącznej kwocie 31.496.602,00 zł (33,81% planowanych dochodów ogółem),
 • dotacje celowe i środki pozyskane na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie 21.716.959,97 zł, tj. 23,32% planu dochodów ogółem,

Ujęte w planie dochodów roku 2020 dochody bieżące stanowią kwotę 83.152.690,97 zł, tj. 89,26% planowanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe to kwota 10.000.000,00 zł, co stanowi 10,74% planowanych dochodów ogółem.

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego zaplanowane na rok 2020 w łącznej kwocie 93.152.690,97 zł, będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2019 roku o kwotę 3.691.934 zł.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2020 r. wynoszą 95.546.900,15 zł. i stanowią 103,3% przewidywanego wykonania roku 2019. W planowanych wydatkach roku 2020 wydatki bieżące stanowią kwotę 80.308.343,15 zł, tj. 84,05% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 15.238.557,00 zł, co stanowi 15,95 % planowanych wydatków ogółem.

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2020 rok wynosi 4.557.117,18 zł. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 3.900.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 657.117,18 zł. Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2020 rok zamykają się kwotą 2.162.908,00 zł i zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 2.030.000,00 zł i pożyczek w kwocie 132.908,00 zł.

W strukturze wydatków na poszczególne działy zaplanowano następujące kwoty:

 • Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – 34.804.584,25 zł, co stanowi 36,43 % planowanych wydatków ogółem,
 • Pomoc społeczna, Rodzina oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 23.259.620,90 zł, tj. 24,34% planowanych wydatków ogółem,
 • Administracja publiczna – 10.792.008,00 zł, tj. 11,3% planowanych wydatków ogółem,
 • Transport i łączność – 14.038.340,00 zł, tj. 14,69% planowanych wydatków ogółem,
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.022.444,00 zł, tj. 5,26%  planowanych wydatków ogółem,
 • Ochrona zdrowia – 1.931.275,00 zł, tj. 2,02% planowanych wydatków ogółem,
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.038.000,00 zł, tj. 1,09% planowanych wydatków ogółem,
 • Obsługa długu publicznego – 945.151,00 zł, tj. 0,99% planowanych wydatków ogółem,
 • Różne rozliczenia – 1.131.590,00 zł, tj. 1,18% planowanych wydatków ogółem,
 • Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obrona narodowa, Wymiar sprawiedliwości, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna – 2.583.887,00 zł.

Po wystąpieniu Starosty Skarbnik Edyta Fedorowicz przedstawiła pozytywną opinię projektu budżetu jaką wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, a po niej pozytywne opinie komisji Rady Powiatu przedstawili ich przewodniczący: Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej – Jacek Czubak, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu – Błażej Zawadzki, Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego – Stanisław Kaniszewski oraz Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Kultury – Piotr Krawczyk.

Poddany pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na rok 2020 radni przyjęli 15 głosami, bez głosów wstrzymujących i przeciwnych. Po głosowaniu Starosta Beata Sznajder podziękowała radnym za przyjęcie budżetu, a Skarbnik Edycie Fedorowicz, pracownikom Wydziału Finansowo-Księgowego oraz członkom Zarządu Powiatu za  pracę przy jego konstrukcji. 

W kolejnym punkcie porządku radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody i przyjęcia zasad realizacji wniosków o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków otrzymanych zaliczkowo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ten sposób realizacji dofinansowania prowadzony będzie do czasu przyjęcia uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego dotyczącej określenia zadań i podziału środków PFRON otrzymanych zgodnie z algorytmem na dany rok budżetowy.

Projekt następnej uchwały dotyczył petycji skierowanej niewłaściwie do Rady Powiatu Żyrardowskiego. Uchwałą radni zobowiązali Przewodniczącego Rady do przekazania błędnie skierowanego dokumentu gminom wchodzącym w skład powiatu żyrardowskiego .

Radni podjęli także decyzję o delegowaniu w skład Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie VII kadencji na lata 2010-2023 swych przedstawicieli.

Ostatnie dwie uchwały dotyczyły zatwierdzenia planów pracy na 2020 rok Rady Powiatu Żyrardowskiego oraz komisji stałych Rady Powiatu.

Na zakończenie obrad, ostatniej w 2019 roku Sesji Rady Powiatu, Przewodniczący Klaudiusz Stusiński i złożył obecnym na obradach życzenia noworoczne.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Społecznych reprezentujących organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Społecznych, zwanego dalej Zespołem.

I. Cel działania Zespołu

Zespół jest ciałem doradczo-konsultacyjnym Zarządu Powiatu Żyrardowskiego powołanym uchwałą nr 60/VI/2019 r. z dania 23 lipca 2019 r. Do zadań zespołu należy w szczególności:

 • Prowadzenie cyklicznej diagnozy potrzeb społecznych.
 • Opracowanie i monitorowanie wskaźników obrazujących sytuację społeczną.
 • Planowanie badań empirycznych i analiz pokazujących sytuację społeczną.
 • Przygotowywanie i publikowanie raportów i informacji z realizowanych działań.
 • Formułowanie wniosków i rekomendacji do programów działania w zakresie polityk publicznych.
 • Opracowywanie i konsultowanie programów w zakresie polityk publicznych.
 • Ewaluacja działań w zakresie polityk publicznych.
 • Formułowanie wniosków i rekomendacji do podejmowania działań społecznych.

II. Sposób dokonania zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym kandydata na członka Zespołu Konsultacyjnego ds. Społecznych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć:

 • osobiście do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, ul. 1 Maja 60, 96-300 Żyrardów w godzinach pracy.
 • listowanie na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, adres. j.w.
 • drogą elektroniczną w formie skanu na adres pcpr.zyrardow@o2.pl.

Formularze powinny zawierać wymagane podpisy osób reprezentujących organizację i zgłaszanego kandydata.

III. Termin zgłaszania kandydatów

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 17 stycznia 2020 r. W przypadku zgłoszenia listownego decyduje data stempla pocztowego, w przypadku zgłoszenia elektronicznego data otrzymania wiadomości.

Powiatowe technika ze srebrną tarczą

Po raz kolejny tygodnik Perspektywy przedstawił ranking najlepszych liceów ogólnokształcących i techników w Polsce. Ranking Perspektyw stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Zasady rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 1728 techników. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, ranking uwzględniał szkoły dla młodzieży, w których zdawało maturę w maju 2019 roku minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych.

Z terenu powiatu żyrardowskiego dwie szkoły uzyskały znaczące miejsca w rankingu. W rankingu województwa mazowieckiego Technikum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach zajęło 16 miejsce (w skali kraju miejsce 106), a Technikum w Zespole Szkół w Mszczonowie zajęło 24 miejsce (w skali kraju miejsce 154). W rankingu Perspektyw wiskickie Technikum jest wyróżnione po raz czwarty, a mszczonowskie Technikum honorowy tytuł Srebrnej Szkoły uzyskało po raz drugi. To wielki sukces szkół z terenu powiatu żyrardowskiego.

Wyniki uzyskane przez szkoły to zasługa dobrej współpracy pomiędzy gronem pedagogicznym oraz ambitnymi uczniami. Do tego sukcesu przyczyniły się także władze oświatowe i samorządowe dbające o dobre warunki pracy szkoły oraz zorientowanie szkoły zawodowej na innowacyjność. To zawsze procentuje.

„Witaj, gwiazdko złota”

Już po raz 28 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach zorganizował Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Witaj, gwiazdko złota”. Współorganizatorami był Urząd Miasta i Miejskie Centrum Kultury w Tychach. Celem konkursu było kultywowanie polskich tradycji świątecznych i obrzędowych oraz utrwalanie ich w wybranej formie graficznej, wychowywanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych.

Komisja powołana przez organizatorów w składzie: Katarzyna Nowak-Zagórska – artysta plastyk, malarka; Bogdan Trybus-artysta plastyk, grafik i Katarzyna Markiewicz-Jarocka - Kierownik Pracowni Sztuk Plastycznych Pałacu Młodzieży w Katowicach spośród nadesłanych prac wytypowała najlepsze do nagród, wyróżnień  i kwalifikacji do wystawy. Wśród laureatów z całej Polski znaleźli się artyści z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie.

Komisja nagrodziła Marcelinę Rutkowską (l.10), wyróżnienia zdobyły: Antonina Tomsohn (l.10), Emilia Cieślak (l.7). Wyróżnienia w postaci kwalifikacji do wystawy otrzymały: Kaja Stronias (l.13), Zosia Rutkowska (l.7) i Agata Olesińska (l.14). Nagrodzona została również Bożena Liszewska, pod kierunkiem której powstały prace.

Podczas uroczystego podsumowania, które miało miejsce 10 stycznia w Teatrze Małym w Tychach organizatorzy  podkreślali, jak niezwykle ważne jest, aby w procesie edukacji było miejsce na działania artystyczne, które rozwijają i uwrażliwiają na piękno. Prace laureatów oglądać można na wystawie pokonkursowej do końca lutego 2020 r.

Lekkoatletyka wkracza do „Elektryka”

Rozpoczęły się prace nad projektem budowy nowego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie. Starostowie Beata Sznajder oraz Krzysztof Dziwisz 16 stycznia spotkali się z głównym projektantem. Wszystko wskazuje na to, że już za trzy lata w żyrardowskim „Elektryku” zagości królowa sportu – lekkoatletyka.

W pierwszym spotkaniu dotyczącym wyznaczenia ramowych założeń projektowych wzięli udział także Barbara Gruchal dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie oraz prowadzący inwestycję Adam Lemiesz i Barbara Smolarek z powiatowego Wydziału Oświaty. Koncepcja budowy powiatowego obiektu sportowego była znana już od zeszłego roku. Wtedy to ustalono dość precyzyjnie zakres inwestycji, a warto przypomnieć, że oprócz głównej części, tj. wielofunkcyjnego boiska, będzie zagospodarowany cały teren szkoły wraz z wymianą ogrodzenia. Powiat mocno stawia na strefy rekreacyjne i zielone, których będą korzystali uczniowie w przerwach zajęć. Natomiast samo boisko stanie się przede wszystkim areną lekkoatletyczną z centralnie usytuowanym pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim. Jest to duże wyzwanie dla projektantów, bowiem chodzi tu o 400-metrową certyfikowaną bieżnię z torem przeszkód. Towarzyszyć jej będą skoki w dal, trójskok, skok o tyczce, pchanie kuli. Świadomie na tym etapie rezygnuje się z dyscyplin rzutowych (oszczep, młot i dysk). Istnieje bowiem poważne zagrożenie zniszczenia nawierzchni głównego boiska piłkarskiego, na planie którego opcjonalnie będą wyznaczone także dwa boiska „orlikowe”. Zaprojektowane będzie także boisko uniwersalne na planie boiska do piłki ręcznej. Dodatkowo kompleks otrzyma budynek administracyjno-sanitarny z szatnią.

Następne spotkanie będzie pierwszą konfrontacją oczekiwań inwestora, czyli Powiatu Żyrardowskiego a oceną prawną i techniczną projektantów. Rozpocznie się dyskusja nad pierwszą koncepcją architektoniczno-przestrzenną. Pracę projektowe mają potrwać do końca czerwca, natomiast budżet na budowę obiektu zabezpieczony jest na lata 2021-2022.

Pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP

Zarządzeniem Nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 r. Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796), wprowadził na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP. Stopnie alarmowe obowiązują od dnia 23 stycznia 2020 roku od godz. 00.01 do dnia 29 stycznia 2020 roku do godz. 23.59.

Budżet obywatelski - spotkanie informacyjne

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza jest 25 mln złotych.

Dzień Babci i Dziadka w klubie Myszki Miki

22 stycznia najmłodsi wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie wystąpili dla swoich babć i dziadków. Dzieci z grupy Pani Grażynki wykonały program słowno-muzyczny, a na koniec uroczystości młodzi artyści obdarowali babcie i dziadków pięknymi pracami wykonanymi na zajęciach plastycznych u Pani Agnieszki. Występ bardzo spodobał się licznie zebranej publiczności!

 

W Szpitalu idzie nowe

W dniu 22 stycznia  w siedzibie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. odbyła się konferencja, na której Zarząd Spółki przedstawił sytuację Szpitala Powiatowego w Żyrardowie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu - Starosta  Beata Sznajder, Wicestarosta  Krzysztof Dziwisz i Członek Zarządu Stanisław Nalej, Prezes Spółki CZMZ Jacek Sawicki, Dyrektor ds. Lecznictwa dr Cezary Chmielecki, lekarze reprezentujący nowy zespół chirurgiczny pracujący w Szpitalu od początku roku oraz przedstawiciele mediów. Prezes Jacek Sawicki zaprezentował zebranym nowy zespół chirurgiczny, który ma stać się wizytówką nowego podejścia do spraw lecznictwa.  Zespół składa się z lekarzy chirurgów stałych oraz doraźnych. Ordynatorem oddziału został dr n. med. Tomasz Matyjas.

Nowy zespół zapewnia świadczenia chirurgiczne na Oddziale Chirurgii, Poradni Chirurgicznej oraz Izbie Przyjęć. Lekarzom chirurgom, którzy pracowali dotychczas skończyły się umowy w dniu 31 grudnia 2019. Propozycje przedłużenia umowy otrzymali dwaj lekarze chirurdzy pracujący w CZMZ od dłuższego czasu, są to Jacek Janicki były Ordynator Oddziału Chirurgii oraz Wiesław Parkot. Dr Parkot oraz dr Janicki przyjęli propozycje i będą nadal pracować na Oddziale z nowym zespołem.

 

Stały zespół chirurgów stanowią:

Dr n. med. Tomasz Matyjas – Ordynator Oddziału, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Były asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi. Uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Obecność bakterii i antygenów bakteryjnych w żółci i złogach żółciowych z pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych”. Wykonuje operacje z zakresu jamy brzusznej – także technikami minimalnie inwazyjnymi, a także operacje tarczycy. Przygotowuje pacjentów do operacji i prowadzi opiekę pooperacyjną, 

Dr n. med. Włodzimierz Koptas – specjalista chirurgii ogólnej i endokrynologii, koordynator zespołu chirurgicznego. Ukończył Akademię Medyczną w Łodzi. I-wszy stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej zdał pracując w Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, II-gi w Oddziale Chirurgicznym Szpitala im. L. Pasteura w Łodzi. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał za pracę pt.: „Zmiany morfologiczne w tarczycy po hemityreoidektomi i/lub szyjnej górnej ganglionektomii – model zwierzęcy”. Pracował w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi. Aktualnie pełni obowiązki Koordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim. W chwili obecnej zajmuje się głównie chirurgią endokrynologiczną (operacje tarczycy, przytarczyc i nadnerczy) oraz chirurgią kolorektalną i proktologią (w tym operacje laparoskopowe jelit),

Lek. med. Wojciech Siwiera - ukończył studia wyższe na Akademii Medycznej w Łodzi. Wcześniej pracował jako Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu i asystent w Klinice Chirurgii Endokrynologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Łodzi. Wykonuje operacje z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii tarczycy i laparoskopowej, 

Lek. med. Bartłomiej John - absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie specjalizacyjne realizował w Miejskim Centrum Medycznym w Łodzi. Wykonuje operacje nowotworów jelita grubego, żołądka, laparoskopowe wycięcie pęcherzyka żółciowego, operacje plastyczne przepuklin pachwinowych, pępkowych i pooperacyjnych, również laparoskopowo,

Lek. med. Katarzyna Makaruk - absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie specjalizacyjne realizowała w Miejskim Centrum Medycznym w Łodzi. Zajmuje się leczeniem: chorób tarczycy , chorób żołądka i dwunastnicy, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, jelita grubego i odbytu, niewydolności żylnej i żylaków kończyn dolnych, innych chorób chirurgicznych,

Lek. med. Jacek Pawlak - absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie specjalizacyjne realizował w Miejskim Centrum Medycznym w Łodzi.  Wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii jamy brzusznej, chirurgii endokrynologicznej oraz operacje  żylaków kończyn dolnych.

Lekarze współpracujący to::

Dr n. med. Piotr Ziemniak – specjalista chirurg, wcześniej asystent II Kliniki Chirurgii Wojskowej Akademii Medycznej,

Dr n. med. Kamila Bazylińska, po zakończonym stażu specjalizacyjnym w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim,

Dr n. med. Maciej Amsolik – specjalista chirurg, specjalista medycyny ratunkowej, wcześniej asystent w Klinice Chirurgii Endokrynologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika,

Dr n. med. Piotr Koza – specjalista chirurg, w trakcie specjalizacji z zakresu transfuzjologii, wcześniej asystent w Klinice Chirurgii Endokrynologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika,

Dr n. med. Paweł Kumoniewski – rezydent w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Centralnego szpitala Klinicznego w Łodzi,

 Lek. med. Paweł Kolano – specjalista chirurg, pracownik Oddziału Chirurgii w Miejskim Centrum Medycznym w Łodzi,

Lek. med. Łukasz Rajchert – specjalista chirurg onkolog, wcześniej asystent w Oddziale Chirurgii Onkologicznej w Łódzkim Ośrodku Onkologicznym,

Lek. med. Maciej Stańczyk – specjalista chirurg onkolog, wcześniej asystent w Oddziale Chirurgii Onkologicznej w Łódzkim Ośrodku Onkologicznym,

Lek. med. Maciej Orłowski – specjalista chirurg, w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej, asystent w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego im. Pirogowa w Łodzi,

lek. Dariusz Starnicki – specjalista chirurg, wcześniej asystent w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Bonifratrów w Łodzi,

lek. Ewa Jędraszczyk-Kowalska – rezydent w Oddziale Chirurgii Ogólnej Miejskiego Centrum Medycznego w Łodzi, chirurgia ogólna,

lek. Paweł Westphal – rezydent w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego im. Pirogowa w Łodzi,

Lek. med. Jacek Chwiałkowski – rezydent, chirurgia ogólna,

Lek. med. Aleksandra Gruchała – rezydent, chirurgia ogólna,

4 lutego - Światowy Dzień Walki z Rakiem

W ramach akcji przeciwdziałania nowotworom Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o., Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Urzad Miasta Żyrardowa i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie organizują w dniu 4 lutego warsztaty i wykłady propagujące "czujność onkologiczną" i prozdrowotne zachowania.

Organizatorzy zapraszają na to wydarzenie, które odbędzie się w najbliższy wtorek, o godzinie 12:30, w Centrum Kultury w Żyrardowie. Wstęp wolny.

W programie m.in.

 • Profilaktyka: świadomość czyni cuda.
 • Dieta antyrakowa: warzywami i owocami w nowotwory.
 • Mądra Polka przed szkodą: jak badać piersi?
 • Waleczne Amazonki: piękne i wspaniale bohaterki z Żyrardowa.
 • Serce na dłoni: jak zostać wolontariuszem?
 • Ścieżka onkologiczna w Żyrardowie: na czas i na zdrowie.

Zapraszamy!

Uczniowie „Elektryka” z wizytą w Sejmie RP

W dniu 28 stycznia 2020 roku uczniowie z klas pierwszych technikum o profilu fotografia i multimedia wzięli udział w  wycieczce do Warszawy w ramach zajęć dziennikarskich. Pomysłodawcą wycieczki był Tadeusz Sułek, redaktor naczelny tygodnika „Życie Żyrardowa”, współpracujący ze szkołą w zakresie kształcenia uczniów klas medialnych.

Uczniowie zwiedzając Sejm RP, obejrzeli wystawę prezentującą jego historię w okresie I Rzeczpospolitej. W galerii Sali Posiedzeń Sejmu wysłuchali prelekcji dotyczącej polskiego parlamentaryzmu w czasach współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy fotoreporterów i dziennikarzy relacjonujących posiedzenia sejmowe.

W programie wycieczki znalazła się również wizyta w Zamku Królewskim, w którym młodzież obejrzała film pt. „Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie”.

Wyjazd edukacyjny dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie odbył się dzięki wsparciu  , Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego i życzliwości firmy „EMKA”.

Sto na sto

Nietuzinkowy prezent tegorocznym maturzystom przekazała Beata Sznajder Starosta Żyrardowski. Tuż przed studniówkami uczniowie każdej szkoły maturalnej otrzymali do dyspozycji sto godzin dodatkowych zajęć, podczas których będą solidnie przygotowywali się do egzaminu dojrzałości.

Za abiturientów trzymamy nie tylko kciuki – mówi Beata Sznajder. Bardzo zależy nam na sukcesie naszych absolwentów nie tylko podczas egzaminów maturalnych, ale także przy aplikowaniu na wyższe uczelnie – dodaje Starosta. Stąd też decyzja o przeznaczeniu puli 100 godzin zajęć dodatkowych dla każdej szkoły. Uczniowie wspólnie z nauczycielami prowadzącymi i po akceptacji dyrektorów szkół wybrali przedmioty, z których wiedzę przez następne sto dni będą mocniej „wkuwali”. Warto także wspomnieć, że pierwsze zajęcia dla maturzystów w powiatowych szkołach odbyły się już w listopadzie i grudniu. Wtedy to nauczyciele przeprowadzili ponad 350 godzin zajęć z języka polskiego, chemii, matematyki i języków obcych.

Zatem drodzy Maturzyści, Zarząd Powiatu trzyma za Was kciuki, a Wy zabierajcie się ostro do roboty. Powodzenia!

Spotkanie z Szefem Sztabu Generalnego WP

Uczniowie klasy 1m Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej pod koniec stycznia na zaproszenie posła Macieja Małeckiego pojechali z wizytą do Sejmu RP. Ten edukacyjny wyjazd przygotowali nauczyciele wos i historii Roksana Kulis-Lemiesz oraz Zbigniew Dzik. Nic jednak nie zapowiadało niecodziennego zdarzenia, jakie przeżyli uczniowie Tańskiego. 

Po zwiedzaniu gmachu polskiego Parlamentu zaplanowana była lekcja najnowszej historii w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Sama wystawa robiła niesamowite wrażenie, wzmocnione ekspresyjnymi opowieściami przewodnika i autentycznymi filmami z misji wojskowych, zwłaszcza z obrony ratusza miejskiego w Karbali. Niepodziewanie wystawę odwiedził generał Rajmund T. Andrzejczak - Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dla mundurowych pierwszoklasistów było to wydarzenie nietuzinkowe, żeby nie powiedzieć kosmiczne! Sam generał, najważniejszy żołnierz sił zbrojnych rozmawiał z uczniami Tańskiego. Oczywiście nie obyło się bez pytań o przyszłość młodych ludzi, a generał, rzec jasna, zachęcał do służenia Polsce w mundurze. Jego miłością są wojska zmechanizowane, dlatego o nich właśnie mówił najwięcej.

Jak twierdzi dyrektor Liceum Urszula Matusiak jest to dla uczniów ogromne wyróżnienie. Początek edukacji w szkole, tuż po ślubowaniu w mundurach, spotkał ich zaszczyt rozmowy z Szefem Sztabu Generalnego WP – z dumą podsumowuje Pani Dyrektor.

 

XV Sesja Rady Powiatu

W dniu 31 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję prowadził Przewodniczący Klaudiusz Stusiński. Porządek obrad członkowie Rady przyjęli bez uwag. Na początku radni rozpoczęli procedowanie nad zmianami w budżecie Powiatu.

Skarbnik Edyta Fedorowicz przedstawiła propozycje Zarządu Powiatu dotyczące zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 179.543,40 zł. Po jej przyjęciu plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2018 rok wynosi odpowiednio: 93.332.234,37 zł i 95.726.443,55 zł. Zwiększenie dochodów i wydatków spowodowane było pozyskanym dofinansowaniem z przeznaczeniem na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Grodziskiego (linia Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów). Pozyskana kwota to suma dotacji z budżetu państwa w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Mazowieckim - 102.596,20 zł oraz pomoc finansowa Powiatu Grodziskiego, Gminy Mszczonów i Gminy Radziejowice w wysokości 76.947,20 zł. Uchwałę wprowadzającą zmiany w budżecie, po przedstawieniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, radni przyjęli jednomyślnie.

Kolejne punkty w porządku obrad dotyczyły organizacji pracy Rady i składu komisji. Pierwsza uchwała dotycząca uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Żyrardowskiego na rok 2020 została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczyła zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu - z pracy w tej komisji zrezygnował radny Dariusz Mitrowski. Radni w tej kwestii byli jednomyślni podejmując stosowną uchwałę.

Kontrowersje wzbudziła zmiana w składzie osobowym Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego. Chęć pracy w tej komisji wyraził radny Dariusz Mitrowski, lecz radny Krzysztof Rdest poddał w wątpliwość kwalifikacje kandydata. Radny Wojciech Szustakiewicz zwrócił tez uwagę na brak uzasadnienia do projektu uchwały o wyborze nowego członka komisji. Wyjaśnienia i dyskusja w tej kwestii doprowadziły w końcu do głosowania, w którym przy jednym głosie wstrzymującym Rada  przyjęła rzeczona uchwałę.

Była ona ostatnią w uchwałodawczej części obrad.

W punkcie interpelacje i zapytania radnych, trzej radni z Klubu Radnych Porozumienie Prezydenckie Żyrardów Jacek Czubak, Michał Ochnicki i Robert Rybicki złożyli wnioski i interpelacje. Dotyczyły one wprowadzenia do Budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2020 nowego zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mireckiego i Narutowicza w Żyrardowie, podjęcia działań mających na celu stworzenie spójnej polityki w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz udzielenia informacji o działaniach Starosty Żyrardowskiego w zakresie aktywności w ramach powstałego subregionu żyrardowskiego.

Po wystąpienia radnych i wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zamknął obrady XV Sesji.

Światowy Dzień Walki z Rakiem

W dniu 4 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Rakiem, czyli WORLD CANCER DAY. To już XX edycja tego wydarzenia, które zostało ustanowione podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu w 2000 roku zorganizowanym pod patronatem ówczesnego prezydenta Francji Jacquesa Chiraca oraz dyrektora generalnego UNESCO. Przyjęto wówczas tzw. Kartę Paryską. Zgodnie z tym dokumentem rządy krajów całego świata, zobowiązały się do stworzenia programów zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych. Od 2005 roku Dzień Walki z Rakiem jest organizowany pod egidą Międzynarodowej Unii do Walki z Rakiem - organizacji pozarządowej z siedzibą w Genewie.

Była to doskonała okazja, aby wyrazić swoją solidarność z chorymi na raka oraz promować profilaktykę antynowotworową. Właśnie w ten dzień, w Centrum Kultury w Żyrardowie odbyło się spotkanie pod sugestywnym zawołaniem „Nie chojrakuj! Badaj się i żyj!”, którego organizatorami były: Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o., Powiat Żyrardowski oraz Miasto Żyrardów. Partnerami projektu były: firma Magodent „Grupa LUX MED.” prowadząca od 2017 roku 3 szpitale onkologiczne, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie, Centrum Kultury w Żyrardowie oraz Hospicjum "Nieść ulgę w cierpieniu".

Spotkanie otworzył Prezes Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Jacek Sawicki, a po nim głos zabrali Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski oraz Starosta Żyrardowski Beata Sznajder. Wszyscy na swój sposób podkreślali potrzeby samobadania i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

Pierwszym z prelegentów był Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żyrardowie Andrzej Liszewski. Przypomniał w swym wystąpieniu o prowadzonych dotychczas akcjach edukacyjnych, m.in. Zdrowe piersi są OK – w zakresie profilaktyki raka piersi czy Wybierz życie, Pierwszy Krok – obejmujący tematykę profilaktyki raka szyjki macicy. Zachęcał też do promowania zdrowego stylu życia, ze zdrową dietą, bez szkodliwych używek.

Kolejną osobą kierującą swe słowa do słuchaczy była przedstawicielka firmy Magodent Beata Sikorska,  która przybliżyła możliwości leczenia nowotworów na ścieżce wypracowanej przez Szpital Żyrardowski, opowiedziała o profilaktyce i statystykach zachorowań na nowotwory oraz o możliwościach i warunkach współczesnego leczenia nowotworów w ramach tzw. Pakietu Onkologicznego. Pani Beata przedstawiła też potencjał szpitali onkologicznych  należących do Magodent Grupy LUX MED.

Zainteresowanie licznie zgromadzonej na sali młodzieży wzbudził temat praktycznego rozpoznawania pierwszych symptomów zmian chorobowych. O profilaktyce raka jądra i samobadaniu w celu jego wykrywania mówiła Agnieszka Szewczyk, natomiast problem profilaktyki raka piersi, a także kwestię zachowań po przebytych operacjach przedstawiła psycholog Anna Dymek.

Następnie prowadzący event Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Łukasz Kasperczyk oraz reprezentujący Dyrektora PSSE w Żyrardowie Łukasz Szymański zaprosili na szczerą rozmowę na kanapie Żyrardowskie Amazonki, które ze słuchaczami podzieliły się przeżyciami w trudnej dla nich walce z rakiem.

Na zakończenie spotkania o problemach związanych z opieką paliatywną i wsparciem chorych i ich rodzin w trudnych chwilach zaawansowanej choroby nowotworowej w realiach oddziału paliatywnego Żyrardowskiego Szpitala i Stowarzyszenia „Nieść ulgę w cierpieniu” mówiła dr Ewa Lenkiewicz.

Prowadzący spotkanie, dla większego zaangażowania uczestników przeprowadzili quiz, podczas którego słuchacze podający poprawne odpowiedzi otrzymać mogli nagrody ufundowane przez organizatorów.

Spotkanie zakończył i podziękował za udział Prezes CZMZ Jacek Sawicki.

Zapraszamy szkoły do udziału w konkursie Ligi Morskiej

W przededniu obchodów rocznicy 100lecia „Zaślubin z Bałtykiem w Pucku 1920” zapraszamy dyrekcje szkół oraz nauczycieli i uczniów, zainteresowanych tematyką morską do udziału w tradycyjnym, trwającym już od ponad 30 lat, Konkursie Ligi Morskiej i Rzecznej „Młodzież na Morzu".

Nowością w tegorocznym Konkursie jest włączenie się do współpracy, obok innych Uczelni, Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni, która dokonywać będzie oceny w kategorii „Najlepsze Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej”. Udział Akademii Marynarki podniesie niewątpliwie rangę i atrakcyjność Konkursu.

Zachęcamy do udziału szkoły w Konkursie i wypełnienie formularza zgłoszenia. Wszelkie informacje o Konkursie umieszczane będą na stronie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego PTSM „Cuma” wSzczecinie: http://www.ptsm.home.pl/web/index.php/pl

W załączeniu wzór zgłoszenia i regulaminy konkursowe.

Zespół Szkół w Mszczonowie "Szkołą Przedsiębiorczą"

Zgodnie z regulaminem VIII Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania organizowanej przez Politechnikę Częstochowską Zespół Szkół w Mszczonowie uzyskał tytuł Szkoły Przedsiębiorczej. Szkoła spełniła wszystkie wymagania aby ten tytuł uzyskać a mianowicie:

- do etapu pierwszego olimpiady przystąpiło w Zespole Szkół aż 303 uczniów - najwięcej zaangażowanych w olimpiadę w skali kraju

-  do etapu okręgowego olimpiady zakwalifikowało się 10 uczniów.

Opiekunem olimpiady jest p. Agnieszka Kaczyńska - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół w Mszczonowie.

Szkolny opiekun olimpiady składa serdeczne podziękowania Dyrektorowi Zespołu Szkół w Mszczonowie za możliwość przeprowadzenia olimpiady. Dziękuje również uczennicom kl. IIIE Wiktorii Wojnarowskiej, Klaudii Ciszek i Natalii Dąbrowskiej za pomoc w organizacji przedsięwzięcia. Wszystkim którzy zakwalifikowali się do etapu okręgowego serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych zmaganiach.

 

Pomóc w usamodzielnianiu....

Dzięki Fundacji Robinson Crusoe młodzież z pieczy zastępczej z terenu naszego powiatu przygotowująca się do usamodzielnienia miała możliwość zapoznać się z działaniami fundacji na jej rzecz, ale również gościć w FM Logistic Polska w Mszczonowie i tam zobaczyć na czym polega praca na platformie logistycznej, a także zagrać w Samodzielnego Robinsona. Dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą dobrą współpracę w zakresie wsparcia i pomocy osobom usamodzielnianym w stawianiu pierwszych kroków w dorosłości i samodzielności. Współpraca z Fundacją Robinson Crusoe może zaowocować podjęciem staży w firmie FM Logistic Polska w Mszczonowie przez usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

Tato, to też rodzic....

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie odbyło się kolejne, przeprowadzone przez tato.net szkolenie „Bliżej - pełna łączność” skierowane do mężczyzn, którzy pełnią funkcję rodziców zastępczych. Warsztat miał na celu przekazanie metod pogłębienia relacji ojciec-dziecko, a także wzmocnić ich umiejętności rodzicielskie.

Aplikacja mobilna „Alarm112”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną „Alarm112”, dostępną dla wszystkich obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem osób głuchych i niedosłyszących.

Aplikacja mobilna „Alarm112” umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego.

Aplikacja dedykowana jest w szczególności osobom głuchym i niedosłyszącym, czasowo pozbawionym zdolności mówienia, jak również osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia, które dzięki aplikacji będą mogły w sposób dyskretny skontaktować się z centrum powiadamiania ratunkowego (CPR).

Aplikacja ułatwia kontakt ze służbami ratunkowymi dzięki zastosowaniu piktogramów, symboli na ekranie dotykowym np. smartfona. Poprzez wybieranie odpowiednich symboli użytkownik informuje o rodzaju i miejscu zdarzenia oraz rodzaju służby ratowniczej, której pomoc jest potrzebna.

Aby skorzystać z „Alarm112” należy dokonać rejestracji i pobrać aplikację.
Aplikacja do pobrania na stronie MSWiA: https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/aplikacja-moblina-alarm112

Film instruktażowy 

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21