Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

W 2018 r. upłynie 100 lat od czasu, gdy Rzeczpospolita Polska odzyskała po 123 latach niewoli upragniona niepodległość. Biorąc pod uwagę wyjątkowość i znaczenie tych wydarzeń, Powiat Żyrardowski podjął działania mające na celu koordynacje działań samorządów i organizacji społecznych, które włączają się lub planują jakiekolwiek zaangażowanie w obchody stulecia odzyskania niepodległości na terenie powiatu żyrardowskiego. Przykładem może być dla nas formuła przyjęta przez Radę Ministrów, która ustanowiła wieloletni program pod nazwą „Niepodległa”. Nadrzędnym celem programu „Niepodległa”, który definiują trzy wartości wyróżniające polską tożsamość: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność, jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. Jak oświadczył Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, minister Jarosław Sellin „Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku było jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej historii i dziś powinno być dla nas okazją do radości i celebrowania wspólnoty. Chcemy zaproponować Polakom uczestniczenie w ciekawych przedsięwzięciach kulturalnych, umożliwić stworzenie własnych form uświetniania rocznicy i promocję polskiej państwowości na całym świecie”.

Mając na uwadze potrzebę naszego uczestnictwa w tych wydarzeniach Starosta Żyrardowski Wojciech Szustakiewicz powołał Komitet Koordynacyjny, który odpowiedzialny będzie na szczeblu powiatu za realizację zadań związanych z organizacją obchodów jubileuszu. Przygotowaliśmy witrynę internetową, która zawiera aktualności, kalendarium jubileuszu oraz bieżące relacje z uroczystości i innych inicjatyw podejmowanych przez samorządy i organizacje społeczne.

W związku z powziętym działaniem zwracamy się do Państwa z prośbą o współpracę w zakresie zgłaszania planowanych wydarzeń związanych z jubileuszem do biura Komitetu, który zamieści we wspólnym kalendarzu Państwa przedsięwzięcia oraz relacje z ważniejszych uroczystości.

Powołany Zarządzeniem Komitet Koordynacyjny do Spraw Organizacji Obchodów Jubileuszu 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską i 20-lecia powstania Powiatu Żyrardowskiego  w składzie

1.  Wojciech Szustakiewicz – Starosta  - Przewodniczący Komitetu,

2.  Grzegorz Dobrowolski – Wicestarosta – Wiceprzewodniczący,

3.  Adam Lemiesz – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

4.  Bogusław Nietrzebka – Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego,

5.  Bożena Liszewska – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury,

6.  Jerzy Kwaczyński – Przewodniczący Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego,

7.  Krystyna Lenarczyk – Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Żyrardowa

8.  Stanisław Niewiadomski – Starosta II kadencji

9.  Mieczysław Gabrylewicz – Starosta I kadencji

10.     Andrzej Ciołkowski – Pełnomocnik Starosty,

oprócz opracowania projektu programu obchodów jubileuszu 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, jego wdrażania, koordynowania współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację obchodów oraz monitorowania jego przebiegu włączy się także w organizację jubileuszu 20-lecia Powiatu Żyrardowskiego, któremu byt dała reforma samorządowa z 1998 roku.

Liczymy, że rok 2018 będzie na obszarze powiatu żyrardowskiego okresem realizacji przedsięwzięć promujących ideę wolności i niepodległości, krzewiących bohaterskie czyny naszych przodków i kultywujących narodową kulturę i tradycje. Proszę o przekazywanie informacji na temat planowanych działań oraz relacji ze zrealizowanych projektów. Osobą odpowiedzialną za kontakt jest Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Informacyjnego Andrzej Ciołkowski.

Spotkanie z historią w Muzeum

Starosta Żyrardowski Wojciech Szustakiewicz oraz Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego Bogusław Nietrzebka zapraszają na kolejny akcent obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Powiecie Żyrardowskim. W najbliższą środę 7 marca 2018 r. o godz. 18.00 w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie odbędzie spotkanie z Tadeuszem M. Płużańskim. Gość wygłosi wykład i zachęci do dyskusji na temat „Obława na Wyklętych. Polowanie bezpieki na Żołnierzy Wyklętych”.

Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów rocznicowych „Dla Niepodległej w Powiecie Żyrardowskim”.

Gmina Radziejowice zaprasza na majówkę patriotyczną

W ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Niepodległości Polski Gmina Radziejowice zaprasza na majówkę patriotyczną, która odbędzie się w Radziejowicach, w dniu 3 maja. Zapraszamy w imieniu organizatorów.

"RzeczpospoCzyta" w Puszczy

Liceum Tańskiego w Puszczy Mariańskiej nie przestaje zaskakiwać swoją energią i kreatywnością. Dyrektor Urszula Matusiak wraz z nauczycielami przygotowują dla uczniów i gości kolejną noc pełną wrażeń i intelektualnych przeżyć. W tym roku będzie to 9 czerwca Noc Bibliotek w ramach ogólnopolskiej akcji "RzeczpospoCzyta".

Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku. Biblioteki publiczne, szkolne i inne łączą siły i czekają na czytelników z mnóstwem atrakcji – niecodziennych spotkań z literaturą i jej gwiazdami. Każda wizyta w czytelni to przecież spotkanie z historią, rozwiązywanie zagadki kryminalnej, czy przeżycie burzliwego romansu.  Zawsze można przygotować sobie profesjonalną ściągę korzystając z zasobów działu naukowego. Biblioteka puszczańskiego Liceum jest na wskroś nowoczesna. Pracownicy i uczniowie korzystają z elektronicznego programu obsługi e-mol, a przytulne wnętrze zachęca do pochylania się nad nadal rewolucyjnym wynalazkiem Johanes’a Gutenberga. Warto także przypomnieć, że w tym roku w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Liceum otrzymało 4000 zł.  Zgodnie z określonym przez MEN regulaminem z tych pieniędzy  nie wolno kupować podręczników i w całości muszą być przeznaczone na zakup beletrystyki. Hasło tegorocznej akcji Nocy Bibliotek to "RzeczpospoCzyta" - w wyjątkowym roku 100 lat niepodległości Polski będą królowały literatura polska, ilustracje polskich twórców, rodzimą sztuka i historia.

Szkoła przygotowała dodatkowe atrakcje – nocne liczenie motyli, nocne kuchenne rewolucje, przy których przecież łatwiej będzie o nocne Polaków rozmowy. Dla tych, którym będzie mało nocnych wrażeń, czekał będzie pokój gier planszowych. Warto zatem 9 czerwca odwiedzić Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej. Tego dnia noc zacznie się wyjątkowo wcześnie, bo już o 18.00. Takie to puszczańskie czary.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.00