Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Zaproszenie na IX Piknik Ekologiczny

Powiat Żyrardowski od kilku lat organizuje Powiatowy Piknik Ekologiczny. Ta impreza, mająca wystawienniczo-edukacyjny charakter, miała w ubiegłym roku swoją ósmą już edycję. Piknik, mimo że zmieniał w poszczególnych latach akcenty, w zamyśle organizatorów miał zawsze jeden podstawowy cel - czyste i naturalne środowisko.

Utwierdzeni w przekonaniu, że taka forma edukacji i promocji jest potrzebna i korzystna dla środowiska i dla mieszkańców, postanowiliśmy kontynuować inicjatywę, modyfikując jednak jej charakter i dziedzinę prezentacji.

Tegoroczna dziewiąta edycja, oprócz promowania czystego środowiska ma kultywować tradycje w szerokim rozumieniu tego słowa. Planujemy zgromadzić na terenie imprezy wystawców, którzy w swej ofercie mają tradycyjne jadło, prezentują zapomniane lub ginące zawody, a towarzyszyć im będą ludowe zespoły muzyczne i kapele. Realizując naszą koncepcję, doszliśmy do przekonania, że doskonałą lokalizacją będzie teren Starej Przędzalni w Żyrardowie. Zabytkowy kompleks budynków i okalające go ciągi komunikacyjne wpisywać się będą w klimat Pikniku. Na naszą propozycję z entuzjazmem odpowiedział właściciel terenu – Zarząd spółki „Stara Przędzalnia”, który zaproponował udostępnienie terenu i współpracę podczas organizacji imprezy.

W ramach pikniku planowane są wystawy spożywczych produktów tradycyjnych i regionalnych, w tym wpisanych na listę MRiRW. Dodać należy, że z terenu powiatu żyrardowskiego wpisano na tę listę ponad dwadzieścia produktów. Mając na uwadze rosnące zainteresowanie tradycyjną kuchnią postanowiliśmy promować funkcjonujące gospodarstwa rolne i małe rodzinne przetwórnie wytwarzające żywność zgodnie z recepturą naszych babć, a także zachęcać i wspierać planujących podejmowanie takiej produkcji.

Wystawie produktów spożywczych towarzyszyć będzie pokaz ginących zawodów i rzemiosł. Planuje się, że na piknikowych wystawach pojawią się stolarze, wikliniarze, rymarze i inni rzemieślnicy ginących zawodów.

Impreza o takim charakterze musi mieć odpowiedni klimat, dlatego na scenie piknikowej pojawią się zespoły i kapele ludowe, które zaprezentują muzykę z różnych rejonów Mazowsza.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się do Państwa z ofertą udziału w Pikniku Ekologicznym, który odbędzie się w dniu 15 września 2018 r w Żyrardowie, ul. Mały Rynek. Proponujemy Państwu nieodpłatne udostępnienie powierzchni wystawienniczej na pasażu wokół Aparthotelu „Stara Przędzalnia”, która jest położona w centrum Żyrardowa.

Zapewniamy wystawcom dostęp do energii elektrycznej i wody. Oczekujemy, że wystawcy we własnym zakresie zaaranżują swoje stoiska (namioty, stoliki), mając przy tym na względzie utwardzone podłoże. Poglądowe fotografie załączone do zaproszenia obrazują teren Pikniku, który można też obejrzeć na www.google.pl/maps pod adresami Pasaż1Pasaż2Pasaż3 (aby połączyć się należy kliknąć ukryte linki).

Jako organizatorzy nie odpowiadamy za formę rozliczenia Wystawców z Urzędem Skarbowym oraz wprowadzenie przez Wystawców do obrotu żywności w sposób niezgodny z prawem żywnościowym.

Poniżej zamieszczamy formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać faxem, pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów (z dopiskiem „Zgłoszenie na Piknik”) lub elektronicznie na adres e-mail Promocja@powiat-zyrardowski.pl. lub andrzej@ciolkowski.pl, tel. kom. 600876311

  • Foto.https://www.google.pl/maps
  • Foto.https://www.google.pl/maps

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.00