Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

 Informacja dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku ulegają zmianie godziny dyżurów radców w lokalach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie żyrardowskim. Nowy harmonogram dyżurów publikujemy poniżej.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego od 1 stycznia 2017 roku

Lp

Adres

Godziny otwarcia

Osoba udzielająca

1.

Żyrardów, ul. Limanowskiego 30, pawilon N, pokój nr 16 – punkt prowadzony przez Fundację Togatus Pro Bono wyłonioną w drodze konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Poniedziałek 1300-1700

Wtorek 1000-1400

Środa 800-1200

Czwartek 1300-1700

Piątek 1200-1600

Nr tel. (46) 854-33-93

mec. Beata Wiercioch-Bożałek

2.

Mszczonów, Pl. Piłsudskiego 1

(Urząd Miasta i Gminy)

Wtorek 1200-1600

mec. Ewa Minor-Łunkiewicz

Środa 1300-1700

Czwartek 800-1200

mec. Włodzimierz Wiśniewski

Radziejowice, ul. Kubickiego 1

(Urząd Gminy)

Wtorek 800-1200

Czwartek 1145-1545

mec. Marcin Bulik

3.

Wiskitki, ul. Kościuszki 10

Środa 800-1200

Czwartek 1000-1400

mec. Tomasz Stypułkowski

Piątek 900-1300

mec. Aleksandra Regulska-Sobota

4

Puszcza Mariańska,

ul. Papczyńskiego 1

(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Poniedziałek 800-1200

mec. Kamil Broniszewski

Środa 1200-1600

mec. Ewa Minor-Łunkiewicz

 

Wykaz osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

8) która jest w ciąży

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.00