Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UDZIELANIA NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH NA TERENIE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM


W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID - 19  (KORONAVIRUS)  uprzejmie informujemy, iż  nieodpłatna pomoc  prawna będzie świadczona w godzinach dyżurów za pośrednictwem  telefonów oraz/lub e - mailem do odwołania

 

Żyrardów

Poniedziałek    godzina   1300-1700

Wtorek             godzina  1000-1400

Środa               godzina 800- 1200                      tel:   570 – 595 - 196 lub/i e-mail marjanski.michal@gmail.com

Czwartek         godzina  1300-1700

Piątek               godzina 1200-1600

 

Mszczonów

Wtorek           godzina 1200 - 1600   tel: 609 - 945 – 399

e-mail  ewaminorlunkiewicz@gmail.com        

Środa           godzina 1300-1700     tel: 730 - 785-785

e- mail  kancelaria.osuchowski@gmail.com

Czwartek -  godzina  8 -12   tel: 730 - 785 – 785, 609 - 945 - 399

e- mail: ewaminorlunkiewicz@gmail.com, kancelaria.osuchowski@gmail.com

 

Wiskitki

Wtorek             godzina 1300-1700

Środa                godzina  1200-1600              tel: 600-810-353

Piątek               godzina  1200-1600

 

Puszcza Mariańska

Poniedziałek      godzina 1200-1600             tel: 600-810-353

Czwartek           godzina 1200-1600                         "   "

 

Radziejowice

Poniedziałek       800-1200  Tel: 501-206-430

Piątek                 800-1200   Tel: 504 – 800 – 378 e- mail: marcinkowska_magdalena@wp.pl                      

 

 Informacja dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po umówieniu wizyty telefonicznie w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie pod numerem (46) 855 22 19 wew. 52

Od 1 stycznia 2019 r. do uzyskania pomocy prawnej uprawniona jest każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie. Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

- sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego

od 1 stycznia 2020 roku

Lp

Adres

Godziny otwarcia

Osoba udzielająca

1.

Żyrardów, ul. Limanowskiego 30, pawilon N, pokój nr 16 – punkt prowadzony przez Fundację Honeste Vivere (ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa) wyłonioną w drodze konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Poniedziałek 1300-1700

Wtorek 1000-1400

Środa 800-1200

Czwartek 1300-1700

Piątek 1200-1600

Nr tel. (46) 854-33-93

Fundacja Honeste Vivere

adwokaci, radcowie prawni

oraz osoby o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o npp.

2.

 

 

 

 

3.

Mszczonów, Pl. Piłsudskiego 1

(Urząd Miasta i Gminy)

Wtorek 1200-1600

mec. Ewa Minor-Łunkiewicz

Środa 1300-1700   

Czwartek 800-1000

Czwartek 1000-1200

Radca Prawny Aleksandra Regulska-Sobota

Radca Prawny Aleksandra Regulska-Sobota

Adwokat Ewa Minor-Łunkiewicz

Radziejowice, ul. Kubickiego 3

(GOPS)

Poniedziałek  800-1200

Piątek   800-1200

Radca Prawny Katarzyna Markowska

Adwokat Paulina Słomińska-Kenig

4.

Wiskitki, ul. Kościuszki 1 

punkt prowadzony przez Fundację Honeste Vivere (ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa) wyłonioną w drodze konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Wtorek          1300-1700

Środa             1200-1600

Piątek             1200-1600

Fundacja Honeste Vivere

adwokaci, radcowie prawni

oraz osoby o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o npp.

5.

Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1

(Urząd Gminy) punkt prowadzony przez Fundację Honeste Vivere (ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa) wyłonioną w drodze konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Poniedziałek 1200-1600

Czwartek 1200-1600

Fundacja Honeste Vivere

adwokaci, radcowie prawni

oraz osoby o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o npp.

Każda osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może wyrazić opinię o udzielonej pomocy prawnej wypełniając część B karty pomocy. Wypełnienie jest dobrowolne. Wypełnioną część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21