Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

 Informacja dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po umówieniu wizyty telefonicznie w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie pod numerem (46) 855 22 19 wew. 68

Od 1 stycznia 2019 r. do uzyskania pomocy prawnej uprawniona jest każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie. Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

- sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem związanym z COVID-19 informujemy, że udzielanie nieodpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego odbywa się za pomocą środków porozumiewania się na odległość: telefon,
e-mail.

 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego od 1 stycznia 2021 roku.

 

 
Punkty Adres Godziny otwarcia Osoba udzielająca
I.

Żyrardów, ul. Limanowskiego 30,

pawilon N, pokój nr 16

Poniedziałek  1300-1700

 

 

Wtorek     1000-1400

 

 

Środa         800- 1200

 

 

Czwartek      1300-1700

 

Piątek         1200-1600

Magdalena Marcinkowska-Adamiak

tel: 504-800-378,

e-mail: marcinkowska_magdalena@wp.pl

Maciej Łabuś

tel:516-748-208

email: npp.labus@gmail.com

Paulina Słomińska-Kenig

tel: 606-851-102

email: slominska-kenig@wp.pl

Alicja Korkosz

tel: 607-310-815

email: alicja_korkosz@o2.pl

Magdalena Marcinkowska-Adamiak

tel: 504-800-378,

e-mail: marcinkowska_magdalena@wp.pl

II.

Wiskitki, ul. Kościuszki 1

 

Wtorek        800-1200

Środa          800-1200

Piątek       1200-1600

Alicja Korkosz

Tel.: 607-310-815

email: alicja_korkosz@o2.pl

III.

Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1 (Urząd Gminy)

 

Poniedziałek  1200-1600

Czwartek       1100-1500

Maciej Łabuś

Tel.:516-748-208

email: npp.labus@gmail.com

IV.

Mszczonów, ul. Warszawska 33 (Mszczonowski Ośrodek Kultury)

 

Wtorek         800-1200

Środa           1300-1700

Czwartek        800-1200

Karol Pindor

Tel.: 604-992-995

email: kancelariapindor@wp.pl

V.

Radziejowice, ul. Kubickiego 3 (GOPS)

 

Poniedziałek   800-1200

Piątek           1200-1600

Katarzyna Markowska

Tel.: 501-206-430

email: k.markowska@markowska-kancelaria.pl

 

 

Każda osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może wyrazić opinię
o udzielonej pomocy prawnej wypełniając część B karty pomocy. Wypełnienie jest dobrowolne. Wypełnioną część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Punkt 1 usytuowany w Żyrardowie prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatną mediację.

Punkt 2 usytuowany w Wiskitkach i Puszczy Mariańskiej prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatną mediację.

Punkt 3 usytuowany w Mszczonowie i Radziejowicach prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatną mediację.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.25