Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

  • -

Pełnomocnik ds. Kontroli Wewnętrznej

Marianna Maciejak

Pok. nr 201, II piętro
046 855 37 17 w. 37

Zadania i kompetencje

1) W zakresie kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu:

  • przygotowywanie rocznych planów kontroli do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu,
  • przeprowadzanie kontroli zgodnie z zatwierdzonym planem oraz ewentualnych kontroli doraźnych z uwzględnieniem kryteriów legalności, gospodarności i celowości,
  • przedstawienie wyników kontroli i wniosków pokontrolnych Zarządowi Powiatu.

2) W zakresie kontroli wewnętrznej Starostwa:

  • opracowywanie procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych, w tym zgodności z planem finansowym,
  • określanie zasad wstępnej oceny celowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań, w tym wydatków na koszty funkcjonowania jednostki,
  • określanie sposobów wykorzystania wyników kontroli i oceny, o których mowa w pkt 1 i 2.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.25