Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Konkursy dla NGO rozstrzygnięte

Powołana uchwałą Zarządu Powiatu Żyrardowskiego w dniu 22 kwietnia 2020 roku komisja konkursowa do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, na realizację zadań pn. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca" i „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych” dokonała w dniu 29 kwietnia br. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. W wyniku prac komisji wyłoniono oferty najkorzystniejsze, z którymi - po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu - Powiat Żyrardowski będzie współpracował przy realizacji określonych zadań, w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizację w.w. zadań zleca się " Żyrardowskiemu Klubowi Sportowemu Thien Long". Poniżej publikujemy treść uchwały Zarządu Powiatu w tej sprawie.

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21