Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Nasze kochane zwierzaki”

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Nasze kochane zwierzaki”

2020.03.02

28 lutego w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego "Nasze kochane zwierzaki” organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Starostwo Powiatowe w Żyrardowie. Fundatorem nagród konkursowych była Starosta Powiatu Żyrardowskiego... 

Najważniejsza profilaktyka

KORONAWIRUS - najważniejsza profilaktyka

2020.02.27

W związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa określonego nazwą SARS-Cov-2, Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder wydała zalecenie, które zostało przekazane do szkół i jednostek podległych Starostwu. Wśród zaleceń znalazły się działania profilaktyczne i edukacyjne skierowane do młodzieży i pracowników w celu unikania zakażenia i postępowania w razie wystąpienia objawów zarażenia wirusem grypy, w tym COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-Cov-2 oraz zapewnienie podstawowych środków higieny osobistej. O dalszym postępowaniu w tym temacie Starostwo Powiatowe w Żyrardowie będzie informowało na bieżąco.

 

Zostały dwa tygodnie na zgłoszenie OSP do FLORIANÓW 2020

Zostały dwa tygodnie na zgłoszenie OSP do FLORIANÓW 2020

2020.02.27

Do 15 marca przyjmowane są zgłoszenia prospołecznych inicjatyw realizowanych przez ochotnicze straże pożarne do tegorocznej edycji FLORIANÓW. To już czwarta edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY, w którym oceniane są przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców mniejszych miejscowości. Organizatorem jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W poprzednich trzech edycjach nagrodzonych zostało 60 wyjątkowych projektów, których celem były: poprawa bezpieczeństwa, integracja mieszkańców, promowanie kultury i tradycji, edukacja, rozwój aktywności sportowej wśród lokalnych środowisk. Organizator przewidział aż 12 kategorii konkursowych, które odzwierciedlają całe spektrum strażackiej aktywności społecznej i obejmują wiele dziedzin naszego życia.

 

Senioralia z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

Senioralia z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

2020.02.26

We wtorek 25 lutego w Żyrardowie na Hali Sportowej Aqua odbył się Międzypokoleniowy Dzień Aktywności z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd Miasta Żyrardowa. Gospodarzem imprezy był Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski. W czasie wydarzenia Prezydent Andrzej Duda oficjalnie podpisał ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów, tzw. „13 emeryturę”. W praktyce oznacza to, że już w kwietniu seniorzy otrzymają dodatkowe świadczenie. Była to świetna okazja do zaprezentowania swojej aktywności przez seniorów, ale także organizacje i instytucje wspierające w swojej działalności seniorów z terenu powiatu żyrardowskiego, wszystkie stoiska odwiedził Prezydent RP. Powiat Żyrardowski reprezentowany był przez Zarząd Powiatu w osobach Starosty Beaty Sznajder, Wicestarosty Krzysztofa Dziwisza i Członka Zarządu Stanisława Naleja. Radę Powiatu reprezentował m.in. Przewodniczący Rady Klaudiusz Stusiński.

Zapraszamy na szkolenie dla NGO

Zapraszamy na szkolenie dla NGO

2020.02.26

Prezydent Miasta Żyrardowa oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zapraszają na szkolenie dla NGO, które odbędzie się 27 lutego, o godz. 14:00, w żyrardowskiej Resursie. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Uczestnicy poznają zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie....

 

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21