Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Największy Park Wodny w Europie już otwarty

Największy Park Wodny w Europie już otwarty

2020.02.21

18 lutego odbyło się oficjalne otwarcie największego zadaszonego parku wodnego w Europie – Suntago w Park of Poland, który powstał na terenie gminy Mszczonów w powiecie żyrardowskim. Przybyli goście mieli okazję wysłuchać przemówień przedstawicieli firmy Global City Holdings, partnera strategicznego firmy WUND, władz rządowych, samorządowych i  gminnych, o tym jak zrodziła się idea powstania inwestycji i jak była realizowana. Dzięki sukcesowi partnerskiemu udało wcielić się w życie wielkie marzenie. Inauguracja była przepełniona różnorodnymi atrakcjami, w pełni odsłaniając atrakcje i możliwości obiektu, z którego już od wczoraj mogli korzystać pierwsi turyści.  Suntago daje możliwość korzystania z ogromnej ilości atrakcji od tych dostarczających najbardziej ekstremalnych wrażeń do klasycznych atrakcji niezależnie od warunków pogodowych i bez konieczności wyjeżdżania poza granice naszego kraju (aż 32 różne zjeżdżalnie, 18 różnych basenów o łącznej powierzchni .............

Aplikacja mobilna „Alarm112”

Aplikacja mobilna „Alarm112”

2020.02.13
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną „Alarm112”, dostępną dla wszystkich obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem osób głuchych i niedosłyszących. Aplikacja mobilna „Alarm112” umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego.
Tato, to też rodzic....

Tato, to też rodzic....

2020.02.07
W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie odbyło się kolejne, przeprowadzone przez tato.net szkolenie „Bliżej - pełna łączność” skierowane do mężczyzn, którzy pełnią funkcję rodziców zastępczych. Warsztat miał na celu przekazanie metod pogłębienia relacji ojciec-dziecko, a także wzmocnić ich umiejętności rodzicielskie....
Pomóc w usamodzielnianiu....

Pomóc w usamodzielnianiu....

2020.02.07
Dzięki Fundacji Robinson Crusoe młodzież z pieczy zastępczej z terenu naszego powiatu przygotowująca się do usamodzielnienia miała możliwość zapoznać się z działaniami fundacji na jej rzecz, ale również gościć w FM Logistic Polska w Mszczonowie i tam zobaczyć na czym polega praca na platformie logistycznej, a także zagrać w Samodzielnego Robinsona. Dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą dobrą współpracę w zakresie wsparcia i pomocy osobom usamodzielnianym....
Zespół Szkół w Mszczonowie "Szkołą Przedsiębiorczą"

Zespół Szkół w Mszczonowie "Szkołą Przedsiębiorczą"

2020.02.07
Zgodnie z regulaminem VIII Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania organizowanej przez Politechnikę Częstochowską Zespół Szkół w Mszczonowie uzyskał tytuł Szkoły Przedsiębiorczej. Szkoła spełniła wszystkie wymagania aby ten tytuł uzyskać a mianowicie:
- do etapu pierwszego olimpiady przystąpiło w Zespole Szkół aż 303 uczniów - najwięcej zaangażowanych w olimpiadę w skali kraju;
- do etapu okręgowego olimpiady zakwalifikowało się 10 uczniów.
Opiekunem olimpiady jest p. Agnieszka Kaczyńska - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół w Mszczonowie....

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21