Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Stronicowanie

Lekkoatletyka wkracza do „Elektryka”

Lekkoatletyka wkracza do „Elektryka”

2020.01.17
Rozpoczęły się prace nad projektem budowy nowego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie. Starostowie Beata Sznajder oraz Krzysztof Dziwisz 16 stycznia spotkali się z głównym projektantem. Wszystko wskazuje na to, że już za trzy lata w żyrardowskim „Elektryku” zagości królowa sportu – lekkoatletyka.W pierwszym spotkaniu dotyczącym wyznaczenia ramowych założeń projektowych wzięli udział także Barbara Gruchal dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie oraz prowadzący inwestycję Adam Lemiesz i Barbara Smolarek z powiatowego Wydziału Oświaty.....
„Witaj, gwiazdko złota”

„Witaj, gwiazdko złota”

2020.01.15
Już po raz 28 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach zorganizował Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Witaj, gwiazdko złota”. Wśród laureatów z całej Polski znaleźli się artyści z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Komisja nagrodziła Marcelinę Rutkowską, wyróżnienia zdobyły: Antonina Tomsohn, Emilia Cieślak. Wyróżnienia w postaci kwalifikacji do wystawy otrzymały: Kaja Stronias, Zosia Rutkowska i Agata Olesińska. Nagrodzona została również Bożena Liszewska, pod kierunkiem której powstały prace....
Powiatowe technika ze srebrną tarczą

Powiatowe technika ze srebrną tarczą

2020.01.10
Technikum im. Marii Skłodowskiej-Curie odniosło wielki sukces. W rankingu województwa mazowieckiego szkoła zajęła 16 miejsce, w skali kraju znalazło się na 106 miejscu. W rankingu Perspektyw wiskickie Technikum jest wyróżnione po raz czwarty. Nie mniejszy sukces odniosło Technikum w Zespole Szkół w Mszczonowie zajmując w województwie mazowieckim miejsce 24, a w sakli kraju miejsce 154....
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Społecznych reprezentujących organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Społecznych reprezentujących organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

2020.01.07
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Społecznych. Zespół jest ciałem doradczo-konsultacyjnym Zarządu Powiatu Żyrardowskiego do zadań którego należy w szczególności: prowadzenie cyklicznej diagnozy potrzeb społecznych, opracowanie i monitorowanie wskaźników obrazujących sytuację społeczną, planowanie badań empirycznych i analiz pokazujących sytuację społeczną....
Na XIV Sesji Rada Powiatu Żyrardowskiego przyjęła budżet na 2020 rok

Na XIV Sesji Rada Powiatu Żyrardowskiego przyjęła budżet na 2020 rok

2020.01.03
Na dzień 30 grudnia 2019 r. Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zwołał obrady XIV Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Porządek obrad obejmował dyskusję i głosowanie nad kilkoma uchwałami, w tym tą kluczową – dotyczącą budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2020. Na początek radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok. Były one spowodowane między innymi zmniejszeniem dochodów, a także przesunięciem środków między działami. Po ich zatwierdzeniu plan dochodów ogółem budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2019 roku zamknął się kwotą 89.460.756,51 zł., natomiast wydatków ogółem 92.523.426,06zł.
Powiat Żyrardowski „Stolicą Kultury Mazowsza” w roku 2020

Powiat Żyrardowski „Stolicą Kultury Mazowsza” w roku 2020

2019.12.30
Tytuł „Stolica Kultury Mazowsza 2020” i finansowe wsparcie na organizację wydarzeń kulturalnych otrzymał Powiat Żyrardowski w XIX edycji konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. O zaszczytny tytuł Stolicy Kultury Mazowsza ubiegały się trzy powiaty z terenu województwa mazowieckiego: Urząd Miasta Ostrołęka, Powiat Otwocki i Powiat Żyrardowski. Oferta Powiatu Żyrardowskiego okazała się atrakcyjna i zróżnicowana. Komisja konkursowa doceniła jej bogactwo i różnorodność oraz fakt, że planowane imprezy mają charakter ponadlokalny, że wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców, a ich organizacja uwzględnia uwarunkowania historyczne, geograficzne oraz lokalne tradycje.
Oscary dla strażaków, strażacy ochotnicy mogą zgłaszać swoje społeczne projekty do Konkursu FLORIANY

Oscary dla strażaków, strażacy ochotnicy mogą zgłaszać swoje społeczne projekty do Konkursu FLORIANY

2019.12.27
Aby docenić i promować ten rodzaj aktywności strażaków Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizuje Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. Ruszyła jego IV edycja. Celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz nagradzanie działań OSP na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców w naszych małych Ojczyznach, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu.....
Życzenia na Boże Narodzenie

Życzenia na Boże Narodzenie

2019.12.23
Życzymy radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia, ciepła i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole, błogosławieństwa Bożego, życzliwości oraz wszelkiej pomyślności i dobra. Niech przy dźwiękach kolęd, blasku świec i zapachu świątecznego.......
XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

2019.12.20
Kolejną, Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Żyrardowskiego zwołał na dzień 20 grudnia 2019 r. Przewodniczący Rady Klaudiusz Stusiński. Sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu, obejmowała tylko dwa projekty uchwał, pierwszej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i drugiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim i Powiatem Grodziskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.....
Pałac Dittricha urzeka finezją

Pałac Dittricha urzeka finezją

2019.12.20
Długo oczekiwana inwestycja stała się faktem. Prace remontowe i konserwatorskie w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego właśnie się zakończyły. 20 grudnia Starosta Beata Sznajder i Wicestarosta Krzysztof Dziwisz, pracownicy Wydziału Oświaty Adam Lemiesz i Barbara Smolarek oraz Dyrektor Muzeum Bogusław Nietrzebka odebrali prace od generalnego wykonawcy, firmy Modanta. Nad wszystkim czuwała Maria Badeńska-Stapp - Miejski Konserwator Zabytków....

Stronicowanie

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.00