Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Stronicowanie

Rekrutacja do szkół - aktualności

Rekrutacja do szkół - aktualności

2019.07.17
Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 dziś szkolne komisje rekrutacyjne podały do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Tym, którzy dostali się do wymarzonej szkoły gratulujemy. Jeżeli zdarzyła się sytuacja, że kandydat nie dostał się do szkoły pierwszego wyboru, elektroniczny system wspomagania naboru automatycznie przeliczył punkty i wskazał, szkołę kolejnej preferencji, w której było miejsce. Wszystkie te informacje są po zalogowaniu w profilu kandydata....
Zapraszamy na spotkanie "Senior na drodze"

Zapraszamy na spotkanie "Senior na drodze"

2019.07.12
Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz policja w ramach akcji edukacyjnej „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie” skierowanej do uczestników ruchu drogowego 60+ organizuje spotkania z seniorami w całej Polsce, których celem jest podniesienie ich bezpieczeństwa na drodze.W Żyrardowie spotkanie z seniorami odbędzie się w poniedziałek 22 lipca, w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Moniuszki 15, początek o godzinie 9.00.....
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok

2019.07.12
Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.....
IX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

IX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

2019.07.10
Kolejną, nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Żyrardowskiego zwołał na dzień 9 lipca 2019 r. Przewodniczący Rady Klaudiusz Stusiński. Sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu, obejmowała tylko jeden projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na rok 2019. W związku z udzieleniem przez Gminę Wiskitki pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice” i „Przebudowa drogi nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków” dochody i wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego należało zwiększyć o kwotę 2.499.935,56 zł.....
„KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

„KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

2019.07.09
Program „KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka. Edukacyjny i społeczny wymiar Programu polega także na integracji środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych poprzez zachęcanie ich do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do Narodu i Państwa. Władze Powiatu Żyrardowskiego z zadowoleniem przyjęły powstanie społecznej inicjatywy upamiętnienia pomordowanych w kwietniu 1940 roku obywateli dzisiejszego powiatu żyrardowskiego...
Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół

Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół

2019.07.09
Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 szkolne komisje rekrutacyjne podadzą 16 lipca 2019 r. o godz. 12.00 do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że kandydat nie dostał się do szkoły pierwszego wyboru, elektroniczny system wspomagania naboru automatycznie przeliczy punkty i wskaże....
Termomodernizacja obiektów Szpitala już w tym roku

Termomodernizacja obiektów Szpitala już w tym roku

2019.07.09
W piątek, 5 lipca, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Prezes Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie Jacek Sawicki w obecności Wicestarosty Krzysztofa Dziwisza podpisał umowę na dofinansowanie przez Fundusz projektu pod nazwą „Termomodernizacja pawilonów A i B Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie”...
Wyniki Matur 2019 w szkołach Powiatu Żyrardowskiego

Wyniki Matur 2019 w szkołach Powiatu Żyrardowskiego

2019.07.08
Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki tegorocznych matur. W całej Polsce zdało 78,4 proc. uczniów liceów i techników. Matury nie zdało 7,3 proc. uczniów, a 14,3 proc. ma prawo do poprawki w sierpniu - czyli nie zdali tylko jednego egzaminu. Na Mazowszu natomiast egzamin zdało 83% abiturientów. Jak wygląda sytuacja w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski? Wyniki matur sesji majowej....
Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

2019.07.03
Na dzień 3 lipca 2019 r. Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński zwołał VIII nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesja nadzwyczajna, bo zwołana w trybie nadzwyczajnym, na wniosek Zarządu Powiatu. W porządku obrad był w istocie tylko jeden projekt uchwały - w sprawie zawarcia Aneksu Nr 2 do Porozumienia z miastem Żyrardów w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań publicznych, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji należących do właściwości Powiatu Żyrardowskiego.....
Inicjatywa Pozytywistyczna „Polski Producent Żywności”

Inicjatywa Pozytywistyczna „Polski Producent Żywności”

2019.07.02
Zachęcamy do zgłaszania się producentów żywności do udziału w konkursie „Polski Producent Żywności”. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z Poznania, które od dwudziestu trzech lat prowadzi tę Inicjatywę.
Na szczeblu regionalnym koordynatorem i organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, który bierze udział w tej inicjatywie, starając się pokazywać na rynku lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim wyróżniające się firmy i produkty rolno-spożywcze...

Stronicowanie

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.00