Niedziela 16 Maja 2021
Andrzeja, Jędrzeja, Szymona
Jesteś 7929 osobą na stronie

Banery

PL13
Starostwo   /   Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji   /  

Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji

Czasowo zadanie prowadzone przez Wydział Organizacyjny, osoby do kontaktu - Dorota Jakubowska i Jacek Mitrowski

Pok. 212 nr , II piętro
046 855 37 17 w. 26

Zadania i kompetencje


Do zadań Pełnomocnika ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w Starostwie oraz nadzorowanie inwestycji prowadzonych w Starostwie.
W szczególności do zadań Pełnomocnika ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji należy:

  1. nadzór nad zamówieniami publicznymi prowadzonymi przez komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki podległe, w tym nadzór nad prawidłowością i kompletnością dokumentacji związanej z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych;
  2. prowadzenie ewidencji zamówień publicznych udzielanych przez Starostwo;
  3. reprezentowanie Starostwa, w ramach posiadanych upoważnień, w kontaktach z oferentami, Urzędem Zamówień Publicznych oraz innymi instytucjami związanymi z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych;
  4. opracowywanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych, prasy i na tablice ogłoszeń Starostwa w sprawach udzielanych zamówień publicznych;
  5. przygotowywanie i prowadzenie przetargów i innych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  6. nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez Starostwo i jednostki podległe, w tym zwłaszcza czuwanie nad przestrzeganiem terminowości, rzetelności oraz zgodności realizacji zamówienia z dokumentacją przetargową;
  7. doraźne i stałe kontakty z oferentami, wykonawcami, inspektorami nadzoru i innymi osobami oraz instytucjami związanymi z realizacją inwestycji.”