Poniedziałek 17 Maja 2021
Sławomira, Weroniki, Brunona
Jesteś 6558 osobą na stronie

Banery

PL13
Starostwo   /   Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Informacyjnego   /  

Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Informacyjnego

Andrzej Ciołkowski
Pok. nr 201, II piętro
046 855 37 17 w. 37

Zadania i kompetencje

Do zadań Pełnomocnika należą sprawy z zakresu wdrażania działań związanych z budową społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności:

  1. identyfikowanie potrzeb i problemów z tym związanych, przygotowywania odpowiednich rozwiązań w tym zakresie oraz poszukiwania źródeł ich finansowania,
  2. przekazywanie lokalnej społeczności wiedzy na temat potrzeby oraz zasad tworzenia społeczeństwa informacyjnego,

  3. opracowywanie i wdrażanie w starostwie programów i systemów informatycznych,

  4. uruchomienie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu, dbałość o stronę internetową Powiatu oraz administrowanie siecią komputerową Starostwa,

  5. opracowanie wspólnej i skorelowanej z innymi podmiotami administracji publicznej polityki informacyjnej,

  6. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami społecznymi funkcjonującymi na terenie Powiatu Żyrardowskiego przy realizacji projektów ogólnopolskich

  7. wspieranie lokalnych inicjatyw m.in. poprzez pomoc w poszukiwaniu źródeł ich finansowania, w tym także z funduszy strukturalnych UE,

  8. inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z powiatami, gminami i organizacjami społecznymi oraz gospodarczymi na forum ogólnopolskim (wymiana doświadczeń, wspólne realizowanie projektów, integrowanie lokalnych społeczności itd.).