Niedziela 16 Maja 2021
Andrzeja, Jędrzeja, Szymona
Jesteś 7889 osobą na stronie

Banery

PL13
Starostwo   /   Pełnomocnik d.s. Promocji i Współpracy z Unią Europejską   /  

Pełnomocnik ds. Promocji i Współpracy z Unią Europejską


Pok. nr 201, II piętro
046 855 37 17 w. 37

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

 1. W zakresie strategii rozwoju powiatu żyrardowskiego:
  • koordynacja realizacji i aktualizacja zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego,
  • współpraca z samorządami gminnymi i innymi partnerami w realizacji zadań zapisanych w Strategii,
  • prowadzenie warsztatów, seminariów i konferencji dotyczących opracowywania i realizacji Strategii,
  • przygotowywanie wniosków w zakresie pozainwestycyjnych programów pomocowych oraz ich realizacja lub udział w ich realizacji,
 2. Tworzenie - w zakresie promocji powiatu - całościowej koncepcji promocji powiatu i promocji gospodarczej poprzez:
  • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów w zakresie promocji
   i informacji na tematy społeczno-gospodarcze (informatory, foldery, ulotki, afisze, internet),
  • koordynacja działań wydawniczych powiatu,
  • organizacja spotkań z przedstawicielami miast i gmin powiatu
   w zakresie promocji społeczno-gospodarczej
  • współpraca z wydziałami Starostwa,
  • współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi
   i innymi instytucjami
   w realizacji zadań dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego,
  • koordynacja organizacji imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i gospodarczych,
  • promocja powiatu poprzez uczestnictwo w targach i innych imprezach organizowanych na terenie powiatu i na zewnątrz,
 3. W zakresie współpracy z zagranicą:
  • nawiązywanie kontaktów zagranicznych w celu promowania powiatu,
 4. W zakresie programów pomocowych ze środków UE - opracowywanie materiałów dotyczących programów pomocowych ze środków Unii Europejskiej.
 5. Dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących podmiotów gospodarczych.
 6. Podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w zakresie ustalonym przez Zarząd.