Niedziela 16 Maja 2021
Andrzeja, Jędrzeja, Szymona
Jesteś 7662 osobą na stronie

Banery

PL13
Starostwo   /   Pełnomocnik d.s. ochrony Zdrowia   /  

Pełnomocnika ds. Ochrony Zdrowia

Zadania i kompetencje

Do podstawowych zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Zdrowia należy:

 1. Opracowanie zleconych projektów zarządzeń, opinii i stanowisk w zakresie ochrony zdrowia dla organów decyzyjnych Powiatu,
 2. Wykonywanie zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, promowania zdrowego stylu życia i krzewienia świadomości prozdrowotnej obywateli, m. in. poprzez stałą współpracę z organizacjami pozarządowymi promującymi zdrowie,
 3. Aktualizacja powiatowego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych,
 4. Opiniowanie materiałów przedkładanych przez Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Spółka z o. o. w Żyrardowie,
 5. Przygotowywanie informacji na temat realizacji zadań postawionych przez organ nadzoru Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Spółka z o. o. w Żyrardowie,
 6. Koordynowanie zasad współpracy i nadzoru nad Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Spółka z o. o. w Żyrardowie,
 7. Nadzorowanie poprzez kontrolę i analizę realizacji zadań statutowych Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Spółka z o. o. w Żyrardowie, dostępności i poziomu udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności w zakresie:
 • zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem świadczeń lub usług przewidzianych w statucie,
 • wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny, a także w specjalistyczne środki transportu sanitarnego.
 1. Koordynacja oraz nadzorowanie poprzez opiniowanie, kontrolę i ocenę prawidłowości gospodarowania mieniem Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Spółka z o. o. w Żyrardowie, w szczególności:
 • wykorzystywania aparatury i sprzętu medycznego,
 • wniosków dotyczących zakupu lub przejęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego,
 • wniosków dotyczących zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego albo wniesienia tego majątku do spółek lub fundacji,
 • merytorycznej strony prowadzonych przez Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Spółka z o.o. w Żyrardowie, i na jego rzecz zadań remontowych i inwestycyjnych.
 1. Koordynacja spraw związanych z oceną i wyborem projektów aplikujących o dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych, a szczególnie środków Unii Europejskiej,
 2. Nadzór i koordynacja spraw związanych z zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Spółka z o. o. w Żyrardowie.
 3. Czynności kontrolno-nadzorcze podejmowane są włącznie na wniosek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego, z upoważnienia i w imieniu Wspólnika CZMZ Sp. z o. o. w Żyrardowie.