Niedziela 16 Maja 2021
Andrzeja, Jędrzeja, Szymona
Jesteś 8944 osobą na stronie

Banery

PL13
Powiat   /   Mieszkańcy   /  

Mieszkańcy

W Powiecie Żyrardowskim mieszka 76658 osób (dane GUS na koniec III kw. 2012  r.), w tym w  Żyrardowie  - 41526, w gminie Mszczonów11556 (6394 miasto i 5162 obszar wiejski), w gminie Puszcza Mariańska 8416 osób, w gminie Radziejowice 5228 osób i w gminie Wiskitki  9864 osób (dane GUS na 31.12.2011r). Udział kobiet w tej liczbie wynosi 40029, co stanowi 52,2% ogółu mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia to 144 osób/km2. Aż 62,58% ludności skupiona jest w dwóch ośrodkach miejskich powiatu - Żyrardowie i Mszczonowie. Decydujący wpływ na takie ukształtowanie sytuacji demograficznej ma przede wszystkim wielkość samego Żyrardowa, a także historia regionu. Społeczność Powiatu Żyrardowskiego nie odbiega strukturą wiekową od średniej krajowej. Szczególnie istotna kategoria w tej klasyfikacji, czyli odsetek osób pozostających w wieku produkcyjnym, w Powiecie Żyrardowskim wynosi 62,3% i zbliżona jest do średniej krajowej i średniej Województwa Mazowieckiego.