Poniedziałek 17 Maja 2021
Sławomira, Weroniki, Brunona
Jesteś 10767 osobą na stronie

Banery

PL13
Powiat   /   Komunikacja   /  

Komunikacja

Dzięki dogodnym połączeniom drogowym i kolejowym oraz centralnemu położeniu między dwiema aglomeracjami (warszawską i łódzką) Powiat Żyrardowski jest bardzo atrakcyjnym terenem dla inwestorów. Przez obszar powiatu przebiega kilka ważnych - również z punktu widzenia transportu międzynarodowego - szlaków komunikacyjnych: linie kolejowe Warszawa-Wiedeń oraz Centralna Magistrala Kolejowa Warszawa - Katowice, Kraków, droga krajowa nr 8 (do Katowic i Wrocławia), droga krajowa nr 50 (trasa tranzytowa na linii Wschód-Zachód), a także droga wojewódzka Warszawa - Skierniewice (prowadząca dalej w kierunku Łodzi). Ogromną szansą na przyspieszenie rozwoju gospodarczego będą z pewnością dwie duże inwestycje komunikacyjne o charakterze ponadlokalnym, których lokalizacja przewidywana jest właśnie na obszarze Powiatu Żyrardowskiego. Przez teren Gminy Wiskitki przebiega projektowana autostrada A-2 (odcinek Łódź-Warszawa) ze zjazdem w Wiskitkach na drogę krajową nr 50. Z kolei Gmina Mszczonów ma duże szanse na usytuowanie na jej terenie lotniska o znaczeniu międzynarodowym.

 • Droga krajowa nr 8 w Radziejowicach
  Droga krajowa nr 8 w Radziejowicach
 • Szlak Kolei Wiedeńskiej
  Szlak Kolei Wiedeńskiej
 • Dworzec kolejowy w Żyrardowie
  Dworzec kolejowy w Żyrardowie
 • Dworzec kolejowy w Radziwiłłowie (źródło - internet)
  Dworzec kolejowy w Radziwiłłowie