Poniedziałek 17 Maja 2021
Sławomira, Weroniki, Brunona
Jesteś 3237 osobą na stronie

Banery

PL13
Sport   /   Aktualności - Rok Szkolny 2016/2017   /  

Kom. 36 - MIĘDZYPOWIAT Unihokej

Termin Szkół Gimnazjalnych chłopców zostanie jeszcze podany po otrzymaniu go od koordynatora zawodów międzypowiatowych.

Kom. 34 - Unihokej - Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych

Kom. 33 - Minisiatkówka - Szkół Podstawowych

Kom. 32 - Tenis Stołowy - Szkół Ponadgimnazjalnych

Kom. 31 - Aktualizacja Kalendarzy

W zakładce Dokumenty do pobrania dostępne są uaktualnione kalandarze sportowe Międzyszkolnych Igrzysk Powiatu Żyrardowskiego szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Przypominamy, że terminy i miejsca zawodów mogą się zmieniać, ze względu na możliwości organizacyjne poszczególnych obiektów sportowych oraz zmiany terminów zawodów wyższego szczebla. Ostatecznym zawiadomieniem o zawodach jest Komunikat Organizacyjny.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Krzysztof Dziwisz
Koordynator Sportu Powiatu Żyrardowskiego.

Kom. 30 - Międzypowiat - Koszykówka Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych (po zmianie)

Kom. 29 - Międzypowiat - Tenis Stołowy - Szkół Podstawowych

Kom. 28 - Międzypowiat - Tenis Stołowy - Szkół Gimnazjalnych

Kom. 27 - Siatkówka Szkół Ponadgimnazjalnych

Kom. 26 - Koszykówka - Międzypowiat - Szkół Ponadgimnazjalnych

Uwaga: Kategoria chłopców uległ zmianie harmonogram i miejsce zawodów, szczegóły oraz aktualna informacja podana w Komunikacie 30

W kategorii dziewcząt awans do międzypowiatu uzyskują 2 najlepsze drużyny z zawodów powiatowych, natomiast w kategorii chłopców na międzypowiat uzyskuje awans tylko zwycięzca zawodów powiatowych.

Kom. 25 - Koszykówka Szkół Ponadgimnazjalnych

Kom. 24 - Tenis Stołowy Szkół Podstawowych

Uwaga: Termin kategorii chłopców został zmeiniony w stosunku do terminu podawanego w kalendarzu. Aktualne terminy zawsze znajdują się w komunikatach organizacyjnych, jak poniższy w załączniku.

Kom. 23 - Końcowy - Międzypowiat Minikoszykówka SP

Kom. 22 - Tenis Stołowy Szkół Gimnazjalnych

Kom. 21 - Zmiana Terminu Międzypowiatu - Koszykówka Chłopców GIM

Ze względu na testy gimnazjalne zmieniamy termin zawodów międzypowiatowych szkół gimnazjalnych w koszykówkę chłopców z 23.11.2016 na poniedziałek 28.11.2016. Miejsce zawodów oraz inne postanowienia regulaminowe pozostają bez zmian i są zgodne z komunikatem organizacyjnym.

Kom. 20 - Końcowy - Koszykówka SP i GIM

Awans na zawody międzypowiatowe uzyskują w dyscyplinach koszykarskich po dwa zespoły z terenu Powiatu Żyrardowskiego w każdej kategorii (szkół podstawowych i gimnazjalnych).

Kom. 19 - Międzypowiat - Koszykówka Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych

Prawo startu w zawodach międzypowiatowych w koszykówce szkół podstawowych oraz gimnazjalnych mają w tym roku po 2 najlepsze szkoły w każdej kategorii z terenu powiatu żyrardowskiego. Jest tak dzięki zeszłorocznemu zwycięstwu żyrardowskiej szkoły w zawodach międzypowiatowych, co dało nam prawo startu dodatkowej ekipy w tegorocznych rozgrywkach. Życzymy powodzenia.

Kom. 18 - Aktualne Rankingi Szkół 02.11.2016

W zakładce Sport>Dokumenty do Pobrania jest dostępna aktualna punktacja szkół za poszczególne zawody. W imieniu głównego Organizatora zawodów Starosty Powiatu Żyrardowskiego gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Krzysztof Dziwisz

Koordynator Sportu Powiatu

Kom. 17 - Koszykówka Szkół Podstawowych

Kom. 16 - Koszykówka Szkół Gimnazjalnych

Kom. 15 - Aktualizacja kalendarza zawodów 22.10.2016

Zmianom uległy daty zawodów powiatowych w Tenisie Stołowym Szkół Ponadgimnazjalnych. Aktualne Kalendarze Zawodów w zakładce Sport> Dokumenty do pobrania.

Kom. 14 - Końcowy - Piłka Nożna Szkół Gimnazjalnych

Kom. 13 - Końcowy - Indywidualne Biegi Przełajowe

Kom. 12 - Międzypowiat Piłka Nożna

Kom. 11 - Zawody Wojewódzkie - Sztafetowe Biegi Przełajowe

Kom. 10 - Końcowy - Międzypowiat IBP

Kom. 9 - Końcowy - Piłka Nożna Ponadgimnazjalne

Komunikat 8 - Piłka Nożna - Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne

Komunikat 7 - Końcowy - Sztafetowe Biegi Przełajowe

Na zielono zaznaczono szkoły zakwalifikowane na zawody miedzypowiatowe.

UWAGA: Na Zawodach Międzypowiatowych wymagana jest zawsze rejestracja w systemie SRS uczniów biorących udział na tym etapie. Konieczne jest w dniu zawodów okazanie oryginalnego wydruku z systemu SRS z listą nazwisk i numerem polisy ubezpieczeniowej, nie zrobienie tego może grozić dyskwalifikacją.

Proszę równiez wyposażyc swoje reprezentacje zgodnie z przeslanym regulaminem w plakietki/kartki z oznaczeniami, wg. instrukcji:

Szkoła, która zajęła I miejsce na powiecie ma numer 9 łamane na numer zmiany od 1-10, a szkoła, która zajęła miejsce II musi na plakietce wstawić 10 łamane na zmiany od 1-10. Numer 9 oraz 10 oznacza, że reprezentujecie powiat żyrardowski, natomiast numer zmiany oznacza kolejność poszczególnych osób biegnących.

Plakietki muszą być przyczepione u zawodników w widocznym miejscu.

Życzymy powodzenia!

Komunikat 6 - Międzypowiat - Sztafetowe Biegi Przełajowe

Komunikat 5 - Kalendarze zawodów powiatowych

UWAGA!!!

Uaktualnione kalendarze zawodów wraz z datą aktualizacji dostępne w zakładce Sport/Dokumenty do pobrania.

Terminy oraz miejsca zawodów powiatowych i międzypowiatowych podane w kalendarzach mogą ulegać zmianom w zależności od możliwości organizacyjnych na poszczególnych obiektach sportowych. W sytuacji zmian ostatecznym zawiadomieniem o zawodach będzie każdorazowo Komunikat Organizacyjny umieszczony na tej stronie internetowej, bądź przesłany do koordynatorów gminnych.       

Ze sportowym pozdrowieniem,

Krzysztof Dziwisz

Koordynator Sportu Powiatu Żyrardowskiego

Komunikat 4 - Lista zakwalifikowanych na Międzypowiat w IBP

Przypominamy, że szkoły powinny potwierdzić do koordynatorów poszczególnych gmin udział uczniów zakwalifikowanych, bądż też dać informację w przypadku rezygnacji z udziału celem ewentualnego dopuszczenia do zawodów zawodników rezerwowych.

Komunikat 3 - Międzypowiat - Indywidualne Biegi Przełajowe

Zapraszamy na zawody międzypowiatoiwe w IBP do Kamiona. Regulamin zawodów poniżej. Prosimy pamiętać o rejestracji w systemie SRS na stronie srs.szs.pl/system oraz o poinformowaniu w przypadku rezygnacji z udziału drogą e-mailową na adres: powiat.sport@gmail.com umożliwi to powołanie zawodników rezerwowych.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Krzysztof Dziwisz

Koordynator Sportu Powiatu Żyrardowskiego

Komunikat 2 - Sztafetowe Biegi Przełajowe

Komunikat 1 - Indywidualne Biegi Przełajowe

Zapraszamy na pierwsze zawody szczebla powiatowego w roku szkolnym 2016/2017 - Indywidualne Biegi Przełajowe w Osuchowie. Szczegóły w Regulaminie.