Niedziela 16 Maja 2021
Andrzeja, Jędrzeja, Szymona
Jesteś 4052 osobą na stronie

Banery

PL13
Nieodpłatna pomoc prawna   /  

 Informacja dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku ulegają zmianie godziny dyżurów radców w lokalach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie żyrardowskim. Nowy harmonogram dyżurów publikujemy poniżej.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego od 1 stycznia 2017 roku

Lp

Adres

Godziny otwarcia

Osoba udzielająca

1.

Żyrardów, ul. Limanowskiego 30, pawilon N, pokój nr 16 – punkt prowadzony przez Fundację Togatus Pro Bono wyłonioną w drodze konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Poniedziałek 1300-1700

Wtorek 1000-1400

Środa 800-1200

Czwartek 1300-1700

Piątek 1200-1600

Nr tel. (46) 854-33-93

mec. Beata Wiercioch-Bożałek

2.

Mszczonów, Pl. Piłsudskiego 1

(Urząd Miasta i Gminy)

Wtorek 1200-1600

mec. Ewa Minor-Łunkiewicz

Środa 1300-1700

Czwartek 800-1200

mec. Włodzimierz Wiśniewski

Radziejowice, ul. Kubickiego 1

(Urząd Gminy)

Wtorek 800-1200

Czwartek 1145-1545

mec. Marcin Bulik

3.

Wiskitki, ul. Kościuszki 10

Środa 800-1200

Czwartek 1000-1400

mec. Tomasz Stypułkowski

Piątek 900-1300

mec. Aleksandra Regulska-Sobota

4

Puszcza Mariańska,

ul. Papczyńskiego 1

(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Poniedziałek 800-1200

mec. Kamil Broniszewski

Środa 1200-1600

mec. Ewa Minor-Łunkiewicz

Wykaz osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

8) która jest w ciąży