Poniedziałek 17 Maja 2021
Sławomira, Weroniki, Brunona
Jesteś 8326 osobą na stronie

Banery

PL13
Sport   /   Archiwum - Rok Szkolny 2015/2016   /  

Komunikat 85 - "I Gala Sportu Powiatu Żyrardowskiego"

Dnia 20 czerwca 2016 r. miało miejsce podsumowanie rywalizacji sportowej szczebla powiatowego i wyższych, za rok szkolny 2015/2016. Była to "I Gala Sportu Powiatu Żyrardowskiego". Zaproszenie na Galę otrzymały wszystkie 42 szkoły Powiatu. Sala Młodzieżowego Domu Kultury, którego wychowankowie dali występ muzyczny, była wypełniona tego dnia po brzegi. Oprócz uczniów i nauczycieli udział wzięli prezydent miasta, wójtowie gmin i dyrektorzy szkół. Podczas wydarzenia zostały przedstawione wprowadzone w obecnym roku zmiany. Odbyło się podsumowanie rankingów szkół (które w szczegółowych wersjach można pobrać w zakładce: "dokumenty do pobrania", tam też podział na kategorię chłopcy/dziewczęta oraz dyscypliny). Wręczono dyplomy uznania za wyróżniające wyniki na zawodach międzypowiatowych i wojewódzkich. Przedstawiono także efekty dotychczasowych działań Koordynatora Sportu Powiatu Żyrardowskiego.

Dla najlepszych szkół Starosta Powiatu Żyrardowskiego, będący organem nadzorczym i głównym organizatorem zawodów, przekazał gratyfikacje na sprzęt sportowy. Otrzymały je 3 najlepsze szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w sumie 9 nagród. Liczymy, że podobna praktyka będzie stosowana w gminach.

Zawody powiatowe po raz pierwszy odbyły się pod nową nazwą i logiem "Międzyszkolnych Igrzysk Powiatu Żyrardowskiego", to także wiele zmian organizacyjnych i jakościowych: frekwencja wyniosła 3603 uczniów, najlepszym zawodnikom przekazano ponad 1700 medali, 150 pucharów, zawody obsługiwało z ramienia Starostwa około 140 sędziów.

Rywalizacja sportowa w roku szkolnycm 2015/2016 dobiegła końca. Dziękujemy za współpracę wszystkim zaangażowanym w propagowanie sportu. W imieniu Starosty życzę wszystkim uczniom oraz nauczycielom udanych wakacji.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Krzysztof Dziwisz.

Komunikat 84 - Końcowy - Koszykówka Igrzyska Maz. Dziewcząt Szkół Ponadgim.

Komunikat 83 - Szkoły Ponadgimnazjalne - Koszykówka Finał Mazowsza w Żyrardowie

Komunikat 82 - IGRZYSKA MAZOWSZA

Przypominamy, że w maju oraz czerwcu rozgrywane są  finały XVIII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w kategoriach Szkół Podstawowych i Gimnazjów (odpowiedno: w Ciechanowie i Ostrołęce). Terminarze dla szkół, które zwyciężyły etap międzypowiatowy są dostępne w zakładce Sport/Dokumenty do pobrania. Uwaga: terminy zawodów mogą ulegać zmianom, dlatego każdorazowo należy sugerować się Komunikatami Organizacyjnymi zamieszczanymi na poniższych oficjalnych stronach Szkolnego Związku Sportowego, a wszelkie sprawy organizacyjne ustalać telefonicznie z gospodarzami zawodów:

http://szs-wwm.pl/aktualnosci/mazowieckie-igrzyska-mlodziezy-szkolnej

http://www.szs-ostroleka.pl/

Ze sportowym pozdrowieniem,

Krzysztof Dziwisz

Koordynator Sportu Powiatu Żyrardowskiego

Komunikat 81 - Końcowy - Lekkoatletyka GIM powiat + Lista zawodników na MIĘDZYPOWIAT

Komunikat 80 - Organizacyjny - Lekkoatletyka Międzypowiat GIM

Prawo startu mają tylko zwycięzcy poszczególnych konkurencji. W przypadku sztafet - jedynie szkoły, które zajęły I miejsce. Sugerujemy by koordynatorzy gmin dogadali temat wspólnego autokaru.

Komunikat 79 - Organizacyjny - Czwórbój LA SP MIĘDZYPOWIAT

Komunikat 78 - Końcowy - Dwubój Nowoczesny

Komunikat 77 - Końcowy - Czwórbój LA SP

Komunikat 76 - Piłka Nożna SP - Międzypowiat

Komunikat 75 - Organizacyjny - Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych

Zapraszamy Szkoły Podstawowe na zawody 09.05.2016 w Wiskitkach. Regulamin w załączniku.

Komunikat 74 - Organizacyjny - Dwubój Nowoczesny Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych

Zaraszamy Gimnazja na zawody 06.05.2016. Przypominamy o przygotowaniu listy zawodników wg. przewidywanej kolejności ich startu w poszczególnych częściach zawodów. Listę należy przesłać e-mailem dzień przed zawodami, zgodnie z informacją w Regulaminie.

Komunikat 73 - Organizacyjny - Lekkoatletyka Chłopców i Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych

Zapraszamy Gimnazja na zawody 05.05.2016 do Osuchowa. Prosimy o wypełnienie Formularza Dyscyplin do 04.05.2016 i przesłanie zgodnie z danymi w Regulaminie do Pana Krzysztofa Kurzepy, usprawni to organizację w dniu zawodów. Dziękujemy.

Komunikat 72 - Końcowy - Piłka Nożna SP dz i ch

Komunikat 71 - Organizacyjny - Mini Piłka Nożna ch i dz SP

następna strona »