Niedziela 16 Maja 2021
Andrzeja, Jędrzeja, Szymona
Jesteś 3871 osobą na stronie

Banery

PL13
Konkursy   /   Konkurs Człowiek Ziemi Żyrardowskiej AD 2014   /  

Ogłoszenie o Konkursie „Człowiek Ziemi Żyrardowskiej” AD2014

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego i Partner w Konkursie redakcja Życia Żyrardowa ogłaszają VI edycję Konkursu „Człowiek Ziemi Żyrardowskiej”. Celem Konkursu jest promowanie osób, które mają istotny wpływ na życie kulturalne, popularyzację sportu i turystyki, rozwój potencjału gospodarczego oraz aktywizację społeczności lokalnych powiatu żyrardowskiego. Organizatorzy konkursumając na względzie fakt, że mija 25 lat od pierwszych wolnych wyborów samorządowych, że należy w roku jubileuszowym uhonorować osoby tworzące zręby samorządów i aktywnie uczestniczące w ich pracach, postanowili w niniejszej edycji Konkursu podkreślić rolę tych osób. W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich uczestników w naszym Konkursie, aby na etapie zgłaszania kandydatów, czy też głosowania mieli szczególnie ten aspekt na uwadze. Zgłaszać będziemy kandydatów w czterech kategoriach konkursowych:

  • kultura i oświata,
  • sport,
  • biznes
  • życie publiczne.

Mieszkańcy powiatu żyrardowskiego mogą zgłaszać kandydatury do konkursu, do dnia 10 kwietnia 2015 r. Kolejne działanie konkursowe jest przypisane Kapitule, która w terminie do dnia 17 kwietnia nominuje grupę 20 osób. W drugim etapie mieszkańcy powiatu wysyłając  wiadomości SMS i składając kupony konkursowe drukowane w tygodniku Życie Żyrardowa będą mogli głosować na osoby z grupy 20 nominowanych. Zwycięzcami zostaną osoby, które zdobyły największą ilość głosów w swojej kategorii. Głosy SMS i kuponowe będą mieć tą samą wagę.

Na początek zatem, zapraszamy Państwa do zgłaszania na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu osoby, które w Państwa ocenie spełniają kryteria konkursowe. Formularze  prosimy przesyłać pocztą lub składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Promocja@powiat-zyrardowski.pl

Warunki konkursu, sposób zgłaszania i wyłaniania zwycięzców zawarte są w regulaminie załączonym do ogłoszenia.

  • -

następna strona »