Niedziela 16 Maja 2021
Andrzeja, Jędrzeja, Szymona
Jesteś 8641 osobą na stronie

Banery

PL13
Starostwo   /   Powiatowy Rzecznik Konsumentów   /  

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Sławomir Walczak

Pok. nr 301, III piętro

Tel. (0 46) 855 37 17 wew. 50, e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat-zyrardowski.pl

Przyjęcia interesantów:

Wtorek w godz. 8.00 - 16.00

Środa w godz. 9.00 - 17.00

 

Do zadań Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:

1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,

2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz.1319) lub przepisach odrębnych,

6. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,

7. w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia