Poniedziałek 17 Maja 2021
Sławomira, Weroniki, Brunona
Jesteś 5655 osobą na stronie

Banery

PL13
Konkursy   /   Kokurs "Człowiek Ziemi Żyrardowskiej" AD2013   /  

Ogłoszenie o Konkursie „Człowiek Ziemi Żyrardowskiej” AD2013

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego i Partner w Konkursie redakcja Życia Żyrardowa ogłaszają V edycję Konkursu „Człowiek Ziemi Żyrardowskiej”. Celem Konkursu jest promowanie osób, które mają istotny wpływ na życie kulturalne, popularyzację sportu i turystyki, rozwój potencjału gospodarczego oraz aktywizację społeczności lokalnych powiatu żyrardowskiego. Zgłaszać będziemy kandydatów w czterech kategoriach konkursowych:

  • kultura i oświata,
  • sport,
  • biznes
  • życie publiczne.

Przyjmując uwagi uczestników konkursu w tegorocznej edycji organizator wprowadził istotne zmiany. Ze zgłoszonej listy kandydatów Kapituła Konkursu nominuje po pięć osób z każdej kategorii do kolejnego etapu Konkursu. W drugim etapie mieszkańcy powiatu wysyłając  wiadomości SMS i składając kupony konkursowe drukowane w tygodniku Życie Żyrardowa będą mogli głosować na osoby z grupy 20 nominowanych. Istotną zmianą jest także to, że w drugim etapie nie będzie podziału na kategorie. Zwycięzcą i laureatami zostaną osoby, które zdobyły największą ilość głosów. Głosy SMS i kuponowe będą mieć tą samą wagę. Kolejną zmianą jest także możliwość jednokrotnego głosowania w konkursie z tego samego numeru telefonu.

Nie ulegają zmianie pozostałe zasady Konkursu. W dalszym ciągu mieszkańcy powiatu żyrardowskiego mogą zgłaszać kandydatury do konkursu, ten etap zakończy się w dniu 28 marca 2014 r. Kolejne działanie konkursowe jest przypisane Kapitule, która w terminie do dnia 10 kwietnia nominuje grupę 20 osób. Następnie nominowani staną w szranki w fazie głosowania SMS-owego i kuponowego.

Na początek zatem, zapraszamy Państwa do zgłaszania na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu osoby, które w Państwa ocenie spełniają kryteria konkursowe. Formularze  prosimy przesyłać pocztą lub składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Promocja@powiat-zyrardowski.pl

Warunki konkursu, sposób zgłaszania i wyłaniania zwycięzców zawarte są w regulaminie załączonym do ogłoszenia.

następna strona »

drukuj całą stronę