Niedziela 16 Maja 2021
Andrzeja, Jędrzeja, Szymona
Jesteś 7009 osobą na stronie

Banery

PL13
Konkursy   /   Konkurs Człowiek Ziemi Żyrardowskiej AD 2012   /  

Konkurs Człowiek Ziemi Żyrardowskiej AD 2012 – etap drugi

W dniu 21 listopada Kapituła Konkursu Człowiek Ziemi Żyrardowskiej AD 2012, obradująca w składzie: Beata Rusinowska, Beata Sznajder,  Mieczysław Gabrylewicz,  Wojciech Jasiński,  Wojciech Szustakiewicz i  Tadeusz Sułek –

nominowała do drugiego etapu konkursu kandydatów do tytułu Człowiek Ziemi Żyrardowskiej AD 2012

Do dnia 12 listopada 2012 r. wpłynęło do organizatorów 24 zgłoszenia, w tym:

w kategorii biznes 4 zgłoszenia, w kategorii sport 5 zgłoszeń, w kategorii życie publiczne 7 zgłoszeń i w kategorii kultura 6 zgłoszeń.

Wobec powyższego, w kategoriach  kultura i życie publiczne wystąpiła konieczność wybory 5 kandydatów nominowanych do drugiego etapu konkursu. Kapituła odstąpiła od procedury wyłaniania nominowanych w kategorii biznes i sport, w której zgłoszono odpowiednio czterech i pięciu kandydatów.

W tajnym głosowaniu Kapituła wybrała do drugiego etapu następujące osoby:  w kategorii: „ŻYCIE PUBLICZNE” - Teresa Dzieniewicz, Jan Maciejski, Stanisław Niewiadomski, Witold Rakowski i Anna Szczygieł-Naziębło, w kategorii „SPORT” - Robert Janiszewski,  Zbigniew Kozera, Jerzy Kwaczyński, Dariusz Mitrowski i Marek Szcześniewski

W pozostałych kategoriach wszyscy zgłoszeni zostali nominowani do drugiego etapu konkursu i tak  w kategorii „BIZNES” nominowani zostali: Jarosław Gejcyg, Jadwiga Michalska, Maciej Ireneusz Dukaczewski i Elżbieta Wrońska, natomiast  w kategorii „Kultura” - Piotr Dymecki, Zbigniew Kołaczek, Wioletta Micewicz, Jadwiga Nowakowska i Karolina Wielińska. Kapituła postanowiła także, wyróżnić pośmiertnie Krzysztofa Matusiaka tytułem honorowym „Człowieka Ziemi Żyrardowskiej”

W drugim etapie konkursu osoby, które zechcą wyrazić swe poparcie dla nominowanych, mogą uczynić to wysyłając sms pod numer 7148. Sposób głosowania jest określony na informacji zamieszczonej w plikach JPG i PDF znajdującymi się poniżej.

następna strona »