Niedziela 16 Maja 2021
Andrzeja, Jędrzeja, Szymona
Jesteś 5569 osobą na stronie

Banery

PL13
Polityka jakości   /  

ISO w Starostwie na kolejne lata

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie pomyślnie zakończyło starania o przedłużenie certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008. Jednostka certyfikująca – firma Germanischer Lloyd Polen Sp. z o.o. – przekazała dokument potwierdzający spełnianie wymogów systemu w zakresie realizacji usług publicznych. Certyfikat wydany został na trzy lata, tj. do 27 marca 2017 roku.

Starania urzędu o certyfikat ISO rozpoczęły się w 2010 roku. W tym czasie pracownicy przeszli specjalistyczne szkolenia, zarówno ze znajomości wymagań normy, jak również nadające uprawnienia auditorów wewnętrznych. Zadanie to zostało wykonane w ramach projektu „Starostwo Powiatowe w Żyrardowie – lepsze funkcjonowanie urzędu to nowe możliwości dla rozwoju powiatu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Powstały także kluczowe dokumenty SZJ – polityka jakości oraz księga jakości. W czerwcu 2010 roku Starosta Powiatu Żyrardowskiego wyznaczył Pełnomocnika ds. SZJ. Został nim Sekretarz Powiatu Sebastian Litewnicki. We współpracy z dyrektorami wydziałów Starostwa opracowano i wdrożono procedury postępowania, w tym 10 procedur systemowych i 18 procesowych.

Audit certyfikujący poprzedziły audity wewnętrzne oraz przegląd zarządzania. W marcu bieżącego roku przedstawiciel jednostki certyfikującej przeprowadził kolejny audit, po którym rekomendował spełnianie przez Starostwo wymagań normy ISO 9001:2008 w zakresie usług świadczonych przez nasz urząd na kolejne trzy lata.

  • -

następna strona »