Niedziela 16 Maja 2021
Andrzeja, Jędrzeja, Szymona
Jesteś 1956 osobą na stronie

Banery

PL13
Kultura   /  
Kultura

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków - zaproszenie

Komitet Organizacyjny, w którego skład wchodzą: Starosta Powiatu Żyrardowskiego, Prezydent Miasta Żyrardowa, Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego, Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa w Żyrardowie, Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Koło Przewodników i Pilotów PTTK „Belferek” w Żyrardowie, Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic w Żyrardowie i Komisja Opieki nad Zabytkami Oddziału PTTK w Żyrardowie zaprasza na XXXI Powiatowe Konwersatorium Wiedzy  o Historii i Zabytkach Ziemi Żyrardowskiej. Konwersatorium odbędzie się  w dniu 22 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00 w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, ul. Dittricha. To, mające charakter historyczno-poznawczy spotkanie, organizowane jest w ramach obchodów XXXII Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Żyrardowie. W programie konwersatorium znajdą się tematy związane z: Stuleciem Miasta Żyrardowa, 130-rocznicą śmierci Karola Augusta Dittricha, 70-leciem śmierci Pawła Hulki – Laskowskiego, 110 rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości i 50-leciem przewodnictwa PTTK w Żyrardowie.  

Z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków związane są inne atrakcje, które wpisują się w Program Otwarcia Sezonu Turystycznego na Mazowszu pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.  Zapraszamy więc w kolejnych dniach, tj. w dniu 23.04.2016 r. do udziału w zwiedzaniu Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, w XXXII Rajdzie „Szlakiem Zabytków Żyrardowa” na 6 trasach rajdowych:

a. „Dendrologiczna Ścieżka Edukacyjna w Parku im. Karola Augusta Dittricha w Żyrardowie”, organizator: Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic

b. „Szlakiem Pisi Gągoliny na zaproszenie rodziny Państwa Bobrów z Korytowa”; organizator: Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic

c. „Szlakiem red. Macieja Twardowskiego po Żyrardowie”; organizator: Koło Przewodników PTTK „Belferek” w Żyrardowie i Komisja Opieki nad Zabytkami PTTK w Żyrardowie

d. Turystyczno – Rekreacyjna Impreza na Orientację na terenie zabytkowej XIX/XX - wiecznej osady fabrycznej; organizator: Koło Przewodników PTTK „Belferek” w Żyrardowie i Komisja Opieki nad Zabytkami PTTK w Żyrardowie

e.  spacer po Żyrardowie wzdłuż miejskiego szlaku turystycznego PTTK powstałego w 2008 roku przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie; organizator: Koło Przewodników PTTK „Belferek” w Żyrardowie

f.  zwiedzanie indywidualne z udziałem właścicieli obiektów zabytkowych; organizatorzy: właściciele obiektów usługowych turystycznych i okołoturystycznych

oraz w dniu 24.04.2016 r. w XXXSejmiku Krajoznawczym „Pałace i dworki, których nie znacie” poświęconym miejscom na Mazowszu Zachodnim związanym z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym i Towarzystwem Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Szczegółowe informacje na stronie PTTK Żyrardów

w imieniu organizatorów Starosta Żyrardowski Wojciech Szustakiewicz