Niedziela 16 Maja 2021
Andrzeja, Jędrzeja, Szymona
Jesteś 11494 osobą na stronie

Banery

PL13
Historia   /   Katyń - ocalić od zapomnienia   /  

Katyń - ocalić od zapomnienia

W kwietniu roku 1940 w leśnych dołach koło Katynia, Miednoje, Charkowa i innych miast Związku Radzieckiego pochowano ponad 21.000 oficerów Wojska Polskiego, policjantów i funkcjonariuszy Straży Więziennej, zamordowanych na rozkaz Stalina przez służby specjalne ZSRR. Warto, o tej straszliwej zbrodni pamiętać, niech jak najwięcej osób, szczególnie młodych, pochyli się z szacunkiem nad mogiłami Ofiar.

Od 2008 roku trwa społeczny Program „KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”, który honorowym patronatem objął tragicznie zmarły Prezydent RP, prof. Lech Kaczyński. Celem Programu jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21857 Dębów Pamięci na 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Każdy dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden dąb to jedno nazwisko. W Programie uczestniczy już ponad 3000 instytucji z Polski i spoza jej granic, w tym: szkoły, komendy policji i placówki straży granicznej, starostwa powiatowe i urzędy gmin, parafie, szpitale, drużyny harcerskie, kluby sportowe, stowarzyszenia kombatantów, organizacje pozarządowe.

Program „KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka. Edukacyjny i społeczny wymiar Programu polega także na integracji środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych poprzez  zachęcanie ich do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do Narodu i Państwa.

Zgłoszenie do Programu staje się impulsem dla lokalnej społeczności do odszukania śladów życia i często bogatej działalności „ich Bohatera”. Trzeba pamiętać, że rozstrzelani przez Sowietów oficerowie zginęli także dlatego, że byli w ogromnej większości osobami o nieposzlakowanej opinii, cenionymi i szanowanymi za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Wymiernym rezultatem realizacji Programu jest tworzące się unikalne w skali kraju społeczne archiwum wiedzy o bohaterach, którzy zginęli wiosna 1940 roku. Zebrane materiały zawierające życiorysy, zdjęcia, dokumenty i informacje o pomordowanych są archiwizowane i udostępniane w postaci cyfrowej. Unikatowość tych dokumentów wynika z faktu, że zostają one pozyskiwane z pierwszej ręki, tj. od żyjących członków rodziny bądź lokalnej społeczności w miejscu zamieszkania Bohatera. Nad zbieraniem tych okruchów pamięci czuwają lokalni koordynatorzy Programu, tj. osoby odpowiedzialne za jego realizację w swojej instytucji.

następna strona »