Niedziela 16 Maja 2021
Andrzeja, Jędrzeja, Szymona
Jesteś 7692 osobą na stronie

Banery

PL13
Powiat w UE   /  

Powiat w Unii Europejskiej

Powiat Żyrardowski od początku procesu integracji aktywnie uczestniczy w dostosowywaniu się do uwarunkowań związanych z rozszerzeniem Unii Europejskiej. Od kilku lat podejmuje też skuteczne działania zmierzające do absorpcji środków UE.

Realizowane przez władze samorządowe powiatu zadania z udziałem funduszy unijnych (głównie poprzez SAPARD oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego), to przede wszystkim inwestycje o charakterze infrastrukturalnym, takie jak budowa i przebudowa dróg. Ale nie tylko, czego dowodem jest wniosek o dofinansowanie renowacji Parku Dittricha w Żyrardowie, jako obiektu wpisanego do rejestru zabytków i stanowiącego unikatowe założenie parkowe z połowy XIX w.

Samorząd powiatowy z powodzeniem zabiega także o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz na przeciwdziałanie bezrobociu.

 • Wiadukt nad CMK wykonany z udziałem środków UE
  Wiadukt nad CMK wykonany z udziałem środków UE
 • -
  Sprzęt medyczny zakupiony dla ZOZ Żyrardów z udziałem środków UE

W procesie pozyskiwania środków unijnych bardzo aktywnie uczestniczą poszczególne samorządy gminne z terenu powiatu. Żyrardów, jako jedyne miasto na Mazowszu otrzymał pieniądze z UE na siedem projektów z zakresu rewitalizacji, stając się - dzięki merytorycznej wartości złożonych wniosków - liderem wśród samorządów pozyskujących środki unijne z przeznaczeniem na ten cel. Z kolei skupiający działania pozostałych gmin Powiatu Żyrardowskiego - Związek Międzygminny Mazowsze Zachodnie - skutecznie zabiega o fundusze na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Powiat Żyrardowski skorzystał również z unijnego dofinansowania projektów realizowanych na szczeblu centralnym. Za przykład może tu służyć zakończona modernizacja trasy tranzytowej (nr 50), biegnącej przez tereny gmin Wiskitki, Żyrardów, Radziejowice oraz Mszczonów. Inwestycja ta znacznie poprawiła warunki tranzytu i komfort podróżowania przez Powiat Żyrardowski.

 • -
  Portal Unii Europejskiej
 • -
  Portal Funduszy Strukturalnych
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
 • -
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki