Poniedziałek 17 Maja 2021
Sławomira, Weroniki, Brunona
Jesteś 14598 osobą na stronie

Banery

PL13
Jednostki organizacyjne Powiatu   /   Służby powiatowe,inspekcje, straże   /   Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej   /  
  • -

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie

96-300 Żyrardów, ul. 1 Maja 61b


Telefony:

046 855-35-49 – Centrala                        

046 855-61-25 – Centrala

046 858-19-63 – FAX                              

605-069-998 – Bramka

 

046 858-19-61 – Sekretariat Komendanta                  

046 858-19-62 – JRG                              

046 858-19-64 – Prewencja                     

046 858-19-65 – Operacyjna                   

046 858-19-66 – Techniczna                    

046 858-19-67 – Kwatermistrz                

046 858-19-68 – Kadry                                     

046 858-19-69 – Księgowość                           


Komendant Powiatowy PSP

mł. bryg. mgr inż. Roman Murgrabia

Terenem działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie jest obszar powiatu żyrardowskiego o powierzchni 533 km2, położony w zachodniej części województwa mazowieckiego. Tereny miejskie zajmują łącznie 22,91 km2, co stanowi 4,3% całego obszaru. Powiat żyrardowski zamieszkuje łącznie 74.849 mieszkańców, z czego aż 64% ludności skupiona jest w dwóch ośrodkach miejskich powiatu - Żyrardowie i Mszczonowie. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 141 osób/ km2.

W skład powiatu wchodzą następujące jednostki administracji samorządowej: miasto Żyrardów, gmina miejska Mszczonów oraz trzy gminy wiejskie: Puszcza Mariańska, Radziejowice i Wiskitki. Stolicą powiatu jest miasto Żyrardów. Zlokalizowane są tu instytucje i urzędy o charakterze powiatowym, w tym również Starostwo.

Odległość stolicy powiatu (miasta Żyrardów) od Warszawy to zaledwie 44km. Blisko położone są również inne duże ośrodki miejskie - Łódź, Płock oraz Radom.

W myśl znowelizowanej ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki w porozumieniu ze starostą. Swoje obowiązki komendant wykonuje przy pomocy komendy powiatowej.
Ma on zastępcę i kierowników komórek organizacyjnych.

BIP KPPSP w Żyrardowie

następna strona »