Niedziela 16 Maja 2021
Andrzeja, Jędrzeja, Szymona
Jesteś 7519 osobą na stronie

Banery

PL13
Rada Powiatu   /   Komisje Rady   /   Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego   /  

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

Zadania Komisji:

 • Opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu Powiatu,
 • Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
 • Opiniowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących zaciągania kredytów,
 • Opiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu,
 • Opiniowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących wysokości przyznawanych środków finansowych PFRON na realizację zadań.

Skład Komisji:

 1. Krystyna Penczonek - Przewodnicząca
 2. Marian Czyżewski - Wiceprzewodniczący
 3. Krzysztof Dziwisz
 4. Stanisław Kaniszewski
 5. Kazimierz Sadowski
 6. Danuta Skibińska
 7. Wojciech Szustakiewicz