Niedziela 16 Maja 2021
Andrzeja, Jędrzeja, Szymona
Jesteś 8073 osobą na stronie

Banery

PL13
Rada Powiatu   /   Komisje Rady   /   Komisja Oświaty i Kultury   /  

 

Komisja Oświaty i Kultury

Zadania Komisji:

 • Opiniowanie uchwał dotyczących spraw oświaty i kultury,
 • Opiniowanie uchwał w sprawach dotyczących zakładania nowych szkół na terenie Powiatu,
 • Akceptowanie składów Komisji konkursowych powołanych celem przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół,
 • Opiniowanie projektów uchwał w sprawie regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego,
 • Analiza rekrutacji do szkół,
 • Ocena stanu oświaty w Powiecie,
 • Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu,
 • Ocena działalności placówek kulturalnych Muzeum Mazowsza Zachodniego i Młodzieżowego Domu Kultury.

Skład Komisji:

 1. Krzysztof Waśkowski - Przewodniczący
 2. Genowefa Milczarek - Wiceprzewodnicząca
 3. Ryszard Adamiak
 4. Krzysztof Dziwisz
 5. Józef Kłosowski
 6. Piotr Markowski
 7. Grzegorz Obłękowski
 8. Klaudiusz Stusiński