Poniedziałek 17 Maja 2021
Sławomira, Weroniki, Brunona
Jesteś 16731 osobą na stronie

Banery

PL13
Jednostki organizacyjne Powiatu   /   Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego   /  

"Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego" Sp. z o.o. w Żyrardowie

ul. B. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów,

e-mail: sekretariat@szpitalzyrardow.pl

www.szpitalzyrardow.pl

Spis telefonów

,,Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o.o. w Żyrardowie

 

Centrala Telefoniczna

468543200, 468542011, 468542012, 468542013

 

Odział Chorób Wewnętrznych

468543305 – Ordynator

468543241 – Lekarze

468543298 – Dyżurka  pielęgniarek odcinka żeńskiego

468543247 – Dyżurka pielęgniarek odcinka męskiego

468543359 – Pielęgniarka  Oddziałowa

468543358 – Sekretariat Oddziału

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

468543364 - Ordynator

468543279, 468543332 – Lekarze

468543275 – Pielęgniarka  Oddziałowa

468543262 – Dyżurka  pielęgniarek odcinka żeńskiego

468543280 – Dyżurka  pielęgniarek odcinka męskiego

 

Oddział Medycyny Paliatywnej

468543223 – Ordynator

468543331 – Gabinet  Lekarski

468543323, 468543267 – Pielęgniarki

 

Oddział Neurologiczny

468543336 – Ordynator  i Sekretariat Oddziału

468543285 – Lekarze

468543339 – Pielęgniarki 

 

Oddział Pediatryczny

468543220 – Lekarze

468543329 – Pielęgniarki

 

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

468543212 – Lekarze

468543362 – Pielęgniarki

468543221 – Sekretariat  Oddziału

 

Pododdział Neonatologiczny

468543269 – Lekarze

468543226 – Pielęgniarki

 

Pododdział Otolaryngologiczny

468543366 – Ordynator

468543252 – Pielęgniarki

 

Oddział Reumatologiczny

468543238 – Ordynator

468543237 – Lekarze

468543238 – Pielęgniarki

468543284 – Pielęgniarka Oddziałowa

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

468543373 – Lekarze

468543264 – Pracownik socjalny

468543322, 468543335 – Pielęgniarki

 

Anestezjolodzy

468543392 – Lekarze

468543239 – Pielęgniarki

 

Oddział Intensywnej Terapii i Ratownictwa

468543276 – OITiRM

 

Izba przyjęć

468543231 – Lekarze

468543325 – Pielęgniarki – dyżurka

 

Przychodnie Specjalistyczna

468543351, 468543310 – Rejestracja Poradni - Otolaryngologicznej, Kardiologicznej

468543278 – Poradnia Otolaryngologiczna

468543352 – Poradnia Kardiologiczna

468543382 – Poradnia Reumatologiczna

468543385 – Poradnia Dermatologiczna

468543395 – Poradnia Neurologiczna

468543391 – Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

468543206 – Program Cytologiczny

468543349 – Poradnia Urologiczna

468543365 – Rejestracja Poradni Chirurgii Ogólnej

468543263 – Poradnia Chirurgii Ogólnej i Dyspozytornia

468543228 – Poradnia Chirurgii Dziecięcej

468543229 – Poradnia Medycyny Pracy

468543319 – Rejestracja Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc

468543378 – Lekarz Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc

 

Poradnia Rehabilitacyjna

468543271 – Rejestracja

468543266 – Lekarze

468543386 – Pielęgniarka  Oddziałowa

 

Pracownie

468543326 – Rejestracja RTG

468543266 – Pracownia Mammografii

468543287 – Pracownia USG

468543358 – Pracownia  EKG przy Oddziale Chorób Wewnętrznych

468543217 – Pracownia Endoskopowa

468543289 – Pracownia EEG

468543258 – Pracownie Echokardiografii, Prób Wysiłkowych i Holtera Serca

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

468543259 – Kierownik

468543340 – Punkt pobrań i Punkt szczepień

468543272 – Serologia i Bank Krwi

 

Apteka

468543345 - Kierownik

 

Administracja i Działy Pomocnicze

 

Biuro Zarządu

468543294 – Kierownik

468543388 – Sekretariat

468543383 – Kancelaria

468543343 – Zamówienia Publiczne

468543210 – Informatyk

 

Dział Logistyki i Obsługi Technicznej

468543353 – Kierownik

468543315 – Zaopatrzenie

723552012 – Portiernia wjazdowa

 

Biuro Kontraktów i Usług Medycznych

468543303 – Kierownik

468543211 – Statystyka

468543260 – Rejestracja Szpitala

468543209 – Program mammograficzny

468543300, 468543264 – Pracownik Socjalny

 

Biuro Rachunkowości Finansowej i Zarządczej

468543286 – Biuro Rachunkowości Finansowej i Zarządczej

 

Biuro Kadr, Szkoleń i Płac i pozostałe

468543227 – Kierownik

468543317 – Płace

468543316 – Kadry

468543313 – Samodzielne stanowisko ds. BHP i p.poż.

następna strona »