Niedziela 16 Maja 2021
Andrzeja, Jędrzeja, Szymona
Jesteś 17037 osobą na stronie

Banery

PL13
Jednostki organizacyjne Powiatu   /   Placówki oświatowe   /   Młodzieżowy Dom Kultury   /  

Młodzieżowy Dom Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie uczy, bawi i wychowujeo juz od 45 lat. Przez ten długi okres funkcjonowania placówki kolejne pokolenia wychowanków korzystają z proponowanych przez nas form pracy. Zwiększająca się ilość dzieci uczęszczających na zajęciach, jak również wzrastająca liczba kół i zespołów jest dla nas bodźcem do dalszego działania i osiągania efektywnych wyników w pracy wychowawczo-opiekuńczej.

    Młodzieżowy Dom Kultury jest otwarty na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży uczącej się, dostosowując charakter pracy do potrzeb swoich odbiorców, tak aby były one atrakcyjne i nowatorskie w swojej formie. wchodząc tutaj można odczuć ciepłą atmosferę, pogodny nastrój, aurę życzliwości, domowej wręcz serdeczności, którą odczuwają uczestnicy zajęć.

    Wytworzenie odpowiedniej atmosfery jest bardzo istotne, gdyż zajęcia pozaszkolne nie są obowiązkowe. Dlatego też zawsze staramy się w naszej pracy stawiać na indywidualizm, rozwój twórczych i kreatywnych jednostek świadomych siebie i swoich możliwości w otaczającym ich środowisku.

Zapraszamy do placówki, która mieści się w Żyrardowie

ul. Stanisława Moniuszki 15

Telefon/Fax: 855-33-40 / 855-45-14

e-mail:

MłDK: mlodek@vp.pl

www.mlodek.pl

następna strona »